Archive for the ‘DIY’ Category

Af ALERTA
Op til de store masseblokader i Dresden, er en større gennemgang af tåregas og peberspray, samt beskyttelse imod disse på gadeplan blevet efterspurgt. Vidste du f.eks. at det er en skrøne, at man skal bruge eddike eller citronsaft til at neutrallisere tåregas? Dette gør faktisk blot eventuelle skader værre. ALERTA er dykket ned i forskellige kilder, og har, med hjælp fra Autonom Infoservice og Aktivist.nu/Det Virtuelle Kollektiv, fået skrevet denne artikel:


Det er ikke fordi vi forventer, at der nødvendigvis er brug for viden på dette område til masseblokaderne i Dresden, men det er nu en god ting altid at være på den sikre side. Informationerne kan selvfølgelig bruges generelt i tilfælde hvor tåregas- og pebersprayangreb kan opstå.

Desuden gør vi opmærksom på, at beskyttelsesgear (såsom tandbeskytter, gasmasker osv.) ikke er tilladt ved demonstrationer i Tyskland, samt at ID og bevisførelse for statsborgerskab altid skal kunne fremvises på forlangende – så husk at få fornyet dit pas hvis dette er udløbet (dette koster desværre hele 600 danske kroner + eventuelle omkostninger for et brugbart pasfoto [mellem 60-100 kr.] – MEEEEN; ALERTA har for nylig personligt været på Borgerservice i Århus, for at undersøge hvorvidt man kan få forlænget sit pas GRATIS; dette kan ske, hvis der endnu ikke er gået 2 år siden dit pas udløb, men dette kan kun gøres én gang pr. udløbet pas, men er til gengæld ganske gratis! Vi beklager, at vi før skrev, at dette ikke kunne lade sig gøre.)

Tåregastyperne CN og CS

Tåregas er et kemisk kampstof/våben, som er forbudt at anvende i krigshandlinger jvnf. en international konvention fra 1925, ajourført i 1993, men ofte bliver anvendt i kampen mod demonstranter.

CN (Chlorazetophenon) og CS (Ortho-Chlorbenzylidenmalondinitril) er ikke gasser men såkaldte aerosole, som transporterer krystalformede svævebobler/forskellige former for partikler (væskepartikler, faste og solide partikler) ind i de demonstrerendes rækker.

Ordet tåregas bruges til at beskrive en række såkaldte RCA’er (Riot Control Agent) der anvendes af politi, militær og andre magtinstitutioner verden over. Derfor er det vigtigt at du forstår at dette dokument udelukkende handler om CS- og CN-gas, og dermed ikke om CS-Spray, CR-gas, OC spray eller andre RCA’er..

* Den rene tåregas (f.eks. “Chemical mace”), der bliver sprayet ud af en dåse og har en rækkevidde på omkring 7 meter.

* Tåregas mikset med tågeskyer, som bliver skudt ud af et tåregasgevær med en rækkevidde på omtrent 120 meter, eller anvendes som kasteskyts med en rækkevidde på omkring 40 meter.

* I Tyskland anvendes ofte en blanding af tåregas og vand, som sprøjtes mod demonstranter fra vandkanoner med en rækkevidde på omtrent 65 meter.

* Nogle tåregaspatroner er forsynet med indbyggede drivladning, som gør, at de hopper fremad. Andre tåregaspatroner falder automatisk fra hinanden ved berøring, således at de ikke kan kastes tilbage igen. Visse specielle tåregasprojektiler formår at trænge igennem glas og træ for derefter at lægge de bagvedliggende områder i en tæt tåregaståge.

En godbid til kemi-interesserede

Hoveddelen af de materialer vi har samlet ved første runde datamining (bredtfavenende kriterier) har ikke været igennem anden runde (snævre kriterier, inddeling i grupper etc.) og er derfor heller ikke blevet nærstuderet endnu. Derfor må de kemi-interesserede lade sig nøje med et par løse og lettilgængelige godbidder for nu.

- CS er et syntetisk fremstillet, hvidt krystalprodukt.
- Det fremstilles ved brug af Knoevenagelsk kondensering i følgende reaktion: ClC6H4CHO + H2C(CN)2 → ClC6H4CHC(CN)2 + H2 og katalyseres med en mild base.
- Det er opløseligt i organiske opløsningsmidler og har, ved stuetemperatur, en opløselighed på ca. 39 % i methylenklorid og 42 % i acetone.
- CS undergår hydrolyse i vand og det virker til at være en væsentlig faktor i CS’s toxikologi.
- Ved en PH på 7.4 og temperatur på 25°C bliver mængden af CS molekyler i vand reduceret til 50 % i løbet af 14 minutter (her fristes man til at indsætte et exotermisk-inspireret ”av”.).
- CS nedbrydes normalt til CN, C2H2, HCl, NOx, CO, COCl2, og N2O.
- Sidst, men ikke mindst, kan det afsløres at den gennemsnitlige diameter af partikelstørrelsen gennem de ovenfor beskrevne leveringsmetoder, er 0,5-2 mikrometer, men dette skøn er meget usikkert da der er mange faktorer involveret, og målingerne af dette blev foretaget før good conduct retningslinier og laboratorie- og teststandarder blev indført i USA hvor de blev foretaget.

Hvilke skader forårsager CN og CS ?

De fysiske skadevirkninger ved anvendelse af CN- og CS–tåregas er komplekse. Under alle omstændigheder kræver disse en hurtig reaktion. Desto længere tid dette kampstof har indvirkning på kroppen, desto større bliver faren for akutte eller kroniske skader. De fysiske reaktionsmønstre på sådanne kemiske indvirkninger er yderst forskellige, og kan i visse tilfælde resultere i allergier, nethindeskader, luftvejssygdomme, hududslet, m.v.

Mens CN-tåregas som regel bliver anvendt til mix i vandkanoner, bruger politifolk mest den mere agressive CS-tåregas. Det særlige ved anvendelsen af CS-tåregas er, at hvis man bliver ramt, opstår der straks problemer med ilttilførelse, man har fornemmelsen af at blive kvalt. Dette fører ofte til paniske reaktioner. Derfor kom så hurtigt som muligt væk fra tårgasskyer. Den anden forskel mellem CN og CS er, at sidstnævnte ofte forårsager kvalme og mavekrampe. Dette plejer at forsvinde efter kortere tid. Hvis det ikke resulterer i en heftig hoste (astmaanfald), så normaliseres din tilstand i den friske luft igen.

Kammerater, der lider af astma eller bronkitis bør straks forlade området, så snart der er optræk til tåregasindsats, da dette kan være livsfarligt.

Jo yngre du er – jo stærkere reagerer du. I alle de undersøgelser, hvor de er beskrevet specifikt, reagerer børn stærkere på CS end voksne. Dette tilsyneladende med en glidende overgang. Specielt med hensyn til lungerne er den volumen, børn op til 7-års alderen indånder i forhold til overfladearealet 8-20 gange større end hos en fuldvoksen. Så hvis man skulle være i den ubehagelige situation, at nogen uansvarligt vælger at angribe en gruppe der inkluderer børn, bør ALLE i vores øjne tage et personligt ansvar for at få børnene og deres forældre flyttet væk fra CS-gassen så hurtigt som det overhovedet er muligt. Ydermere vil vi mene at det er vigtigt at ældre aktivister hjælper de yngre aktivister, da disse ofte vil være stærkere udsat for effekterne af CS. Vi prøver ikke at indføre alders-fascisme, men den store gruppe af 12-14 årige aktivister lider væsentligt mere under CS-gas end de ældre gør, og vi skal passe på hinanden.

Don’t panic!: Uanset om din plan er at komme væk når gassen rammer, eller blive og kæmpe i gassen, måske endda forsøge at få smidt CS-granaterne væk fra dine kammerater, så er den første, og absolut vigtigste, regel: Don’t panic! Hvis du glemmer alt andet der står i hele det her dokument, så husk: DON’T PANIC! Hvis du løber skrigende rundt skader du ikke kun dig selv, du skræmmer også andre, og får dem til at løbe skrigende rundt. Kontroller derfor dig selv og hav følgende råd i mente:

Lad være med at sprinte hvis du ikke er sikker på at du kan komme ud af CS-gassen før dit åndedræt går amok. Bevæg dig med hastige skridt i stedet for, hvis ikke du bliver jagtet af pansere eller nazi’er. Udover de fysiske konsekvenser spreder vild sprinten også panik. Lad være med at råbe og skrige mere end det allermest nødvendige (for at samle din afinnity gruppe etc.). Og hvis du skal råbe, så træk vejret ind, vent til du har brugt ilten, og råb den brugte luft ud istedet for at råbe ”frisk” luft med masser af ilt ud. Råben og skrigen er selvsagt også en panik-spredende faktor.

Træk vejret kontrolleret. Det er en balancegang at få nok ilt og tage så lidt luft ind som muligt, men prøv at bruge ilten i den luft du trækker ind før du trækker vejret igen.

Lad være med at tage panikbeslutninger. Beslut dig kontrolleret for hvad du vil gøre, og gør det på en kontrolleret og effektiv måde.

Lad være med at røre dit ansigt, da det kun bliver værre jo mere du gnubber partiklerne ind i huden, øjnene etc. Det kræver at man ignorerer sine umiddelbare impulser, så visualiser det, sig det høj eller noget andet før du tager af sted så du lettere husker det i kampens hede.

Hvis du ikke har noget øjenbeskyttelse så luk det ene øje indtil du er sluppet ud, så har du et smadret øje og et mindre smadret øje til at se med i den friske luft.

Spyt i stedet for at sluge hvis du begynder at producere voldsomme mængder mundvand.

Prøv at lade være med at varme din krop for meget op, jo varmere du er, jo mere åbne er dine porer, og jo flere CS-partikler trænger der ind i dem. Det er selvfølgeligt vigtigere at komme ud af gassen hvis du vil væk, men varme er en dårlig ting.

Frygt skaber frygt: En aktion slutter ikke fordi det svier, fordi vi græder eller fordi vi hoster. En aktion slutter enten fordi vi går vores vej selv, eller fordi nogen fysisk neutraliserer os (tæver os og anholder os). Hele pointen med CS-gas er, set fra politiets, og andres, side, er at få os til at blive bange og løbe, og at gøre dem der ikke løber lettere at neutralisere fysisk. Uanset om du vil flygte eller blive når der kommer CS-gas, er frygt uhensigtsmæssigt, da folk der løber skrigende omkring, udover at skade sig selv mere, spreder frygt og panik, og får andre til at gøre det samme. Der er ingen skam i at flygte fra CS-gas, men det er bedre for alle at gøre det på en effektiv og kontrolleret måde.

ØJNENE

Er dine øjne kommet i berøring med tåregas, ytrer det sig først og fremmest i smerter med forskellig intensitet, tårevæddede øjne, kramper i øjenlågene og deraf følgende orienteringsløshed og hos nogle ligefrem panik.

Det kan ofte tage længere tid, før disse fysiske reaktioner aftager og forsvinder. Den eneste kontrolfunktion i denne forbindelse er smertens omfang. Hvis du stadig har smerter efter du har skyllet dine øjne med vand, betyder det, at der stadig væk findes kemikalierrester under f.eks. øjenlåget. Det betyder, at du må skylle øjne og ansigt på ny. Tag helst IKKE nogen smertestillende øjendråber, da det så bliver vanskeligt at konstatere eventuelle restpartikler. Kommer smerten tilbage efter nogle timer, er der sandsynlighed for, at du har fået øjenbetændelse eller et sår på nethinden. I tilfælde af dette må du opsøge en læge hurtigst muligt.

Hvad kan man gøre mod tåregas?

Forebyggende:

  • JA TIL:

– Tætsiddende briller

I demonstrationer eller aktioner, hvor man kan forvente, at politiet bruger tåregas (eller peberspray) anbefales det at bruge tætsiddende briller. Godt er tætsiddende svømme- eller cykelbriller. Solbriller er ikke så effektive, MEN bedre end INGENTING.

– Ansigtsmaske eller tørt halstørklæde.

Hvis der anvendes våde tørklæder – fugtet med vand – forhaler det blot tiden, inden du mærker, at du faktisk HAR indåndet den gennemtrængende tåregas.

Husk, hvis du bruger gasmaske, at barbere dig et døgn før, så stubbene ikke bidrager til at gøre masken utæt. Gasmasker er dog ikke tilladt under demo’er i Tyskland, og hvis du tager nogle med, kan du risikere at blive anholdt og tilbageholdt alene fordi du er i besiddelse af disse.

  • NEJ TIL:

Ansigtslotion, eller makeup/kosmetik o.lign., da dette kan forårsage slemme sår på huden.

Anvendelse af astma-medicin/inhalator under tårgas-angrebet, da dette kan føre til en alvorlig fysisk overreaktion.

Lad være med at tage kontaktlinser på. CS-partikler kan blive fanget bag kontaktlinsen og blive presset ned i det bløde væv, samt blive stærkt koncentreret og det er her vi snakker om potentielle skadevirkninger.

EN UDBREDT SKRØNE: Du må under ingen omstændigheder anvende edikke eller citronsaft . Begge ting er IKKE egnet til at neutralisere kampstoffet og bevirker yderligere skade i og omkring øjnene.

Anti-Mavesyre/Magnesium Mikstur/LAW (Liquid Antacid and Water), har en kølende effekt, men anbefales ikke af den tyske sanitetsgruppe Strassenmedizin, da den ikke har den formodede neutraliseringseffekt på et muligt syreindhold af CS-gassen. Må ikke anvendes i øjenregionen. Kold vand-skylning er at foretrække.

At kaste granaterne tilbage: Dette emne fortjener et lille mini-afsnit helt for sig selv, for der er nogle ting der kan gøre en meget stor forskel på ens oplevelse af hvordan det er at løbe omkring med en brændende varm CS-spyttende granat i hænderne.

Hold granaten over hovedet hvis du skal løbe med den. Den varme røg stiger opad og du undgår både at få lige så meget på dig selv, og på dem omkring dig, hvis du holder den højt oppe. Saml granaten op og kast den kontrolleret, eller spark kontrolleret til den hvis du har kontrol over din fod. Lad være med at losse tilfældigt til den, der er ingen der bliver glade hvis du losser den i nakken på dine kammerater eller tilfældige forbipasserende.

Hav nogle ordentligt varmesikre handsker på. De skal være sikret mod direkte varmeoverførsel, ikke kun mod strålevarme. I gamle dage brugte man asbesthandsker, men da asbest er giftigt bruger man diverse alternativer i dag. Et par arbejdshandsker udenpå en Thinsulate-vante holder ikke. Brandmandshandsker eller handsker der er lavet til at erstatte asbesthandsker (f.eks. svejsehandsker) er det bedste bud.

Behandling

ØJENSKYLNING: VAND ER DET BEDSTE MIDDEL ifm. førstehjælp for tåregasofre. Kun med vedvarende skylning/spuling med vand er det muligt at fjerne de respektive kemiske CN/CS – stoffer. Afkøl og skyl øjne, slimhinder og de steder af kroppen, som svider med RENT og koldt vand.

Ikke-hjemmeblandet saltvand: Det bedste du kan gøre er at skylle dine øjne med øjenskyllevæske. En flaske øjenskyllevæske med et låg der passer ned over øjet koster omkring en 20’er og er det i dén grad værd. Vi vil anbefale, at man køber det på flaske i stedet for at blande det selv, da det skal være ret præcist blandet for at være behageligt. Hvis man alligevel står med en pipette, præcis vægt og demineraliseret vand er blandings forholdet 0,9 % sodiom klorid, men gå på apoteket og køb en flaske. Nogle steder kan saltvand også fås på sprayflaske, hvilket ifølge vores erfaring er sværere at behandle sig selv med, men tilgengæld væsentligt lettere at behandle andre med. Så hvis du vil være en omsorgsfuld aktivist kan en sprayflaske med ca. 1 minuts holdbarhed (nok til ca. 4-6 patienter) anskaffes for omkring en 50’er.

Vigtigt: Skyl øjnene fra næseroden og udad, således at tåregassen ikke skylles fra det ene øje til det andet.

Sådan hjælper du et tåregasoffer:

1. Sæt vedkommende ned. Placèr dig BAG vedkommende, hvis øjne du skal skylle.

2. Sørg for at vedkommende holder hovedet skævt.

3. Hold vedkommendes øje åbent med fingrene under skylningen.

4. Øjenskylningen skal foretages, indtil smerten er aftaget.

GENERELT

Søg bort fra tåregaståger og hen til den friske luft.

Sid ned men hold overkroppen oprejst.

– INTET VARMT VAND! Hvis du er blevet frontalt ramt af tåregassen, bliver dit tøj væddet i kampstoffet og derfor skal det så hurtigt som muligt tages af  kroppen. Put det i plastikposer og luk den godt til og vask det herefter grundigt i vaskemaskinen. Kroppen afbruses og spules med KOLDT vand uden industrisæbe. Varmt vand må IKKE anvendes i første omgang, da det stimulerer hudens blodcirkulation og åbner dine porer. Dermed ledes kampstofpartiklerne ind i din krop. Først når du er helt sikker på, at CN/CS-resterne er helt væk kan du igen vaske dig med varmt vand.

Peberspray

Peberspray er lavet af ekstrakt af forskellige chili-peberplanters frugtkød, og bliver normalt anvendt som medicinsk virkemiddel til behandling af reumatiske sygdomme og muskelspændinger etc.. Bliver desuden også anvendt som en krydderikomponent i fødevareindustrien. Ifølge undersøgelser er den 3000 gange skarpere end alm. peberkrydderier.

Det danske politi anvender denne ekstrakt med en 10-procent fortyndende vandbase i spraydåserne. (For fagligt interesserede: Pebersprayens hovedbestanddele er:  Capsaicin [8-methyl-N-vanillyl-6-noneneamid], Dihydro- og Nordihydrocapsicain).

Ved anvendelse af peberspray forårsages – i modsætning til CN- og CS-tåregas – brændende smerter, også på ikke-udsatte dele af kroppen:

På huden: Intensiv smerte, rødme og i særligt alvorlige tilfælde også blæredannelse. (Noget der ellers kun sker ifm. tåregas, hvis den trænger ind i fugtige kropsdele).

Ansigtet: Er nogen blevet ramt i ansigtet af sådan en peberspraystråle, der opløser sig i en fin tåge, bliver ansigtet hurtigt stærkt opsvulmet. Hvis en peberspray-stråle rammer munden/åndedrætskanaler resulterer det i heftige hosteanfald og kvælningsfornemmelser, samt en øget slimproduktion. Smerten fortager sig efter 45–60 minutter.

Hvad kan man gøre mod peberspray?

Tætsiddende briller. Her gælder det samme som ift. tåregas. Solbriller er ikke så effektive MEN bedre end INGENTING.

Mundbeskyttelse og vandafvisende tøj. Til forskel til CS/CN-tåregas, bliver pebersprayen hos politiet her i Danmark for tiden udelukkende anvendt som flydende stråler uden vandtågeblandninger. Den manglende damp bevirker, at den kun forårsager skader på de steder på kroppen, den reelt rammer – med eller uden tøj, der ikke er vandafvisende. Mundbeskyttelse samt nogenlunde vandtæt tøj vil kunne afværge de værste pebersprayangreb.

Desuden hjælper det ved en konkret pebersprayindsats at beskytte sig med armen foran ansigtet. Derefter må man huske, IKKE at berøre sin krop med armen.

– Halstørklæder. Vil ikke have en vis filtreringsfunktion som det er tilfældet ift. tåregas. Derimod kan tørklæder forhindre en direkte berøring med pebersprayens stråle.

Behandling af pebersprayangreb

Peberspray kan absorberes med olie. Brug babyklude til det.

OBS: Restolien på huden må derefter straks renses af med alkohol, for ikke at få den omvendte virkning og lette kampstoffets indtrængen i kroppen.

Det er IKKE muligt at skylle peberspray ud af øjnene med vand. Den eneste – men selvfølgelig vigtige – funktion en sådan skylning har er, at den virker kølende og lindrer smerten. Pebersprayens virkning slutter normalt indenfor en time. Der opstår ingen skade ved at skylle øjnene i længere tid.

Da pebersprayen fæstner sig på huden kan afvaskning og fugtig varme genaktivere generne. DERFOR: Lad ansigtet have ro i mindst en dag. Hænderne og alt tøj skal ubetinget vaskes!

BESKYTTELSESGEAR

Fra sorte plastiksække til gasmasker. Vi har samlet alt det vi ved, og har kunnet læse os til om hvad det bedste, billigste, mest MacGyver-agtige gear er. Først er der nogle tanker om materialer generelt, derefter nogle DIY-tricks. Til sidst er der et afsnit om ”rigtige” gasmasker.

Generelle overvejelser om beklædning

Flere tynde lag: Materialevalg har meget at sige om hvor effektivt dit tøj beskytter dig mod CS-gas, men det betyder også meget hvordan materialet bruges. Hvis du har valget mellem flere tynde lag eller et tykt lag i samme materiale, er flere tynde lag langt mere effektivt. Kort fortalt skal partiklerne ved flere tynde lag først difundere gennem et lag stof, så kastes fra det lag til det næste, og her skal de diffundere igennem endnu et lag stof, og sådan fortsætter det. Ved et tykt lag stof skal de kun diffundere gennem ét lag stof. Det er et tykkere lag, men de slipper for at skulle springe fra et lag til det næste. Derudover er det meget lettere at varmeregulere sin krop med mange lag tøj, og du har, som skrevet flere gange før, ikke lyst til at være kogende hed når gassen rammer.

Håndled, ankler, hals og liv: Brede, elastiske og forholdsvist stramtsiddende lukninger om håndled, ankler, halsen og livet er absolut at foretrække frem for smalle og uelastiske lukninger. Man bevæger sig ofte meget til aktioner, og en bred elastisk lukning er langt bedre til at blive ved med at holde tæt, og er også mere behagelig at have på hvis den sidder stramt, da trykket fordeles over et større hudområde, hvor en smal lukning (et tyndt bælte f.eks.) generer og hæmmer blodtilførslen.

Lukninger: Med lukninger mener vi om der er knapper eller lynlåse og den slags ting. En vandtæt lynlås med velcro-flapper udover er absolut at foretrække, men da de færreste er klar til at bruge mange penge på aktionsgear, er her de lukninger vi kan komme på – de værste først, de bedste til sidst: Knapper, billig velcro (det almindelige der er meget fluffy), god velcro (ikke fluffy, mest på dyrt outdoor-gear), lynlåse, vandtætte lynlåse. En kombination af flere er at foretrække, og ingen lukning overhovedet er langt det bedste. Anorakker, hættetrøjer uden lynlås, bukser med elastik i livet og uden gylp osv. er din ven.

Lapper: Det er vist ikke ligefrem unormalt med hullede bukser, men når du bliver bombarderet med CS-gas er huller noget lort. En smart midlertidig lap er at lukke hullerne med gaffatape fra indersiden og ydersiden (så de klistrer sammen i hullet.). Lad dog være med at isolere dit tøj totalt med gaffatape, så kommer CS-gassen til at være dit mindste problem når du drukner i dit eget sved og ikke kan bevæge dig.

Materialer generelt

Der findes et utal af materialer som bruges til fremstilling af beklædning, og i dette afsnit vil vi gennemgå de mest brugte.

Gældende for alle materialer er: Jo tættere vævet, glattere og ikke-sugende (test det ved at hælde lidt vand på det og se om det bliver suget ind i materialet) et materiale er, jo bedre. Men det er altid en balancegang mellem beskyttelse, bevægelighed og temperatur. Tykke regn-heldragte ville være smarte, men du ville i de fleste tilfælde dø af hedeslag, før der blev skudt noget CS-gas efter dig.

Fleece: Om vi så blev betalt for det ville vi ikke tage fleece på til en aktion. Ikke medmindre vi havde et super-duper beskyttelseslag udenpå. Fleece er uden tvivl det værste man overhovedet kan have på af de ting folk almindeligvis går med. Det fungerer mere eller mindre som en væge og transporterer partiklerne lige igennem sig.

Uld: Uld kan selvfølgeligt være vævet meget tæt, men uld har en tendens til at opføre sig meget lig fleece, blot ikke ligeså effektivt. Vi vil ikke anbefale dig at tage uld på, men det er bedre end fleece.

Bomuld: Den gode nyhed er at standarduniformen for aktivister er et acceptabelt forsvar mod CS-gas. Bomuld er i og for sig fint. Det er hverken fantastisk godt eller fantastisk dårligt, bedre end dunet løs uld og fleece, værre end vindtæt/vandtæt tøj. En t-shirt og en hættetrøje gør et udmærket job som beskyttelse mod CS-gas, men det er ikke et magisk stof. Bemærk dog at bomulds effektivitet går lige fra super-skod til ret godt afhængigt af hvor tætvævet det er.

Syntetiske stoffer: Nylon og polyester er ofte mindre væskesugende end bomuld, og er derfor et skridt op ad ”beskyttelses-stigen” så at sige. Det er dog langt fra ligeså brugt i aktivistens standarduniform, men hvis du nu har en tætvævet nylon ting liggende, så overvej at tage den på.

Plastik og gummi: Er skidegodt. Billigt regntøj fra brugsen, genbrugsen og den slags er et hit. Jo mere vandtæt det er, jo mere CS-tæt er det. En tilføjet bonus er at materialerne det er lavet af oftest er meget lette, og man kan få regnsæt der, evt. kombineret med langt undertøj, gør en langt mere mobil end jeans og hættetrøjer gør.

Interimistisk ABC/NBC-gear

Her er så en forhåbentligt hurtigt voksende liste over DIY-gear man kan lave for at beskytte sig mod CS-gas.

(Partisaner)tørklædet: Hvis der er nogen beklædningsgenstand der tilnærmelsesvist er universel for aktivisme på vores elskede venstrefløj, og efterhånden også blandt de moderne unge, er det partisanertørklædet. I sig selv giver det ikke nogen fantastisk beskyttelse når det trækkes op over næsen, men det er absolut bedre end ingenting. Der er selvfølgelig en del måder man kan gøre det meget mere effektivt. (disse tricks gælder selvfølgeligt også almindelig tørklæder.)

Vand: Vand gør at en del af CS-partiklerne reagerer med det og at stoffet kan optage flere partikler før de trænger igennem det, da der nu er vand der hvor vævningen danner ”huller” i stoffet. Husk nu at tilførsel af citronsaft og eddike ikke gavner men forværrer!

Svømmegear: Dykkermasker og svømmebriller yder, hvis de sidder ordentligt, super beskyttelse mod CS-gas. Nogle anbefaler at man skal anskaffe sig svømmebriller/masker af typen der ”ikke kan gå i stykker”. Det er noget sludder da der ikke findes ikke noget materiale der ”ikke kan gå i stykker”. Det du leder efter er enten hærdet glas (masker) der splintrer i kubiske stykker (tænk busstoppestedsglas) eller et lettere elastisk plastik/gummi materiale (svømmebriller) der slet ikke splintrer, men nærmere bøjer, buler og knækker. Heldigvis er langt de fleste svømmebriller, selv ned i 20 kroners-klassen, lavet af et sådant materiale. Så det er en super god og billig måde at beskytte øjnene på. Desværre har forskellige producenter forskellige navne til disse svømmebriller, men hvis du siger ”nogle der ikke splintrer og snitter mit øje op hvis de går i stykker” burde ekspedienten forstå hvad det er du vil have.

Engangshandskeforing: Hvis du alligevel plejer at have en eller anden form for handske på til aktioner, så kan de let isoleres mod CS-gas. Du køber en kasse pudderfrie vinylhandsker, en pakke bomulds-inderhandsker og tager bomuldshandske og vinylhandske indenunder dine normale handsker, og så er du isoleret. Bomuldshandsken er ikke nødvendig men fjerner ubehaget ved at have en vinylhandske direkte mod huden. Både vinyl og bomuldshandsker kan købes hos de fleste medicinal-forsynings forretninger. Det koster ca. 150 kroner for handsker nok til de næste 100 aktioner.

HEPA Hurra! HEPA-filtre (High Efficiency Particulate Air) er det tætteste vi er kommet på aktivistens drøm om en billig DIY-gasmaske for nu. HEPA-filtre er filtre der kan fjerne mindst 99,97 % af de luftbårne partikler der er sværest at fange (0,3 mikrometer partikler). Det fantastiske ved HEPA-filtre er at de er at finde utroligt mange steder, f.eks I støvsugerposer. De kan dog også købes som store ”måtter” hvilket klart er at foretrække til mere seriøse projekter, da du så er sikker på at få et testet kvalitetsfilter. Du kan isolere næsten hvad som helst med HEPA-filter, så længe du sørger for at filteret er intakt. Der må IKKE være huller i det. Hvad og hvordan du isolerer ting med HEPA-filter vil vi lade være op til din fantasi, men et godt eksempel er de HEPArtisanertørklæder (har vi døbt dem) nogle af os har.

ADVARSEL: Vi vil anbefale dig at slå ”HEPA” op i den engelske Wikipedia for at forstå præcist hvordan det fungerer. Der er dog to ting der er værd at bemærke her: For det første afhænger et HEPA-filters effektivitet af hvor tykt og helt det er. Et 1mm tykt lag hullet HEPA-filter er ikke noget værd. For det andet erstatter et HEPA-filter ikke et kvalitetsfilter til en gasmaske, men hvad lettilgængelige og billige alternativer angår er det det bedste vi har fundet. Det er dog svært selv at lave et filter-system, som sidder ligeså tæt som en ”rigtig” gasmaske. Var dig også for kopier af HEPA-filtre, eller materialer der påstår at de er lige så gode.

Men HUSK NU! Tyskland tillader ikke tydeligt beskyttelsesgear under demo’er!

HEPArtisanertørklæde: Tag et partisanertørklæde og fold det helt ud på en plan flade. Del det op i to trekanter – som når du folder det sammen – og dæk den ene trekant med HEPA-filter. Fold tørklædet henover midten så du har en sandwich med HEPA-filter i midten.Sy/tape/klips hele vejen rundt i kanten så HEPA-filteret bliver på sin plads, og du har en mere effektiv beskyttelse mod CS-partikler.

Beskyttelsesdragter: Vi ved godt det strider mod rebel-moden, virker helt åndssvagt og sikkert er noget de fleste vil ignorere, men en ”rigtig” beskyttelsesdragt kan i den grad gøre dit tøj mere CS-resistent. En Tyvec-Classic beskyttelsesdragt der kan købes i næsten ethvert byggemarked er ikke en CS-sikker dragt, men den tager en stor del af det, og den er billig. Den koster omkring 30 kroner. Problemet er at den er hvid, løstsiddende og totalt på tværs af alting. Man kan ikke bare male den sort, så bliver den, afhængig af malingen, enten stiv som et bræt, eller totalt ligegyldig i forhold til CS. Overvej alligevel at anskaffe en beskyttelsesdragt, det er en billig måde at blive sikret væsentligt bedre på.

Gasmasker og filtre

Gasmasker er selvfølgeligt toppen af ansigtsbeskyttelse mod enhver form for kemisk krigsførelse – CS, CN, CR og OC inkluderet – og derfor virker det umiddelbart som noget der i den grad er værd at bruge penge på. Der er dog en række problemer og konsekvenser man bør overveje før man køber en. Da det i langt højere grad filteret, end selve masken, der afgør om der ydes nogen egentlig beskyttelse, indeholder afsnittet først vores tanker om gasmasker og derefter information om filtre.

Generelle overvejelser om gasmasker

Gasmasker skal slutte tæt, ikke ret tæt eller rimeligt tæt, men helt tæt. Selv små utætheder nedsætter drastisk maskens evne til at beskytte dig. Specielt hvis man anskaffer sig en billig gasmaske er det en god idé at prøve den på først. Hvis den sidder ordentligt yder den ligeså god beskyttelse som en dyr, men hvis den sidder utæt og falder ned er den ubrugelig.

Skæg og gasmasker er en dårlig kombination. Der er lavet specielle masker der enten slutter tæt helt nede omkring halsen, under skæggrænsen, eller er mere ligesom hætter man trækker over hele hovedet. Disse er dog ofte enten vanvittigt dyre eller lavet til at blive brugt i kombination med en heldragt der er mere end vanvittigt dyr, så hvis du ikke har lyst til at barbere dit skæg af skal du overveje at finde en anden løsning. Hvis du hverken kan undvære dig skæg eller en gasmaske, så er det endnu mere vigtigt at du prøver om den sidder godt før du køber.

En gasmaske der bæres til en demonstration klassificeres som noget i retning af ”En genstand der bruges til at bryde loven” og kan dermed konfiskeres, da man bryder maskeringsforbuddet. Kort fortalt mister du din gasmaske hvis du bliver anholdt med den på til en demonstration.

Gasmasker har en tendens til at ophidse politibetjente. De er tilsyneladende af den opfattelse at gasmasker er meget farlige våben, og at de derfor må bruge mere magt overfor bæreren.

Halvmaske eller helmaske: Det første valg du skal foretage dig, er om du skal have en halvmaske eller en helmaske. Hvis der skulle være tvivl dækker halvmasker kun mund og næse, mens helmasker dækker hele ansigtet. Helmasker er væsentligt dyrere end halvmasker, og kan mere eller mindre erstattes af et par gode svømmebriller og en halvmaske, så medmindre du regner med at være i CS-gas i lang tid, vil vi anbefale halvmasker. En helmaske er dog bedre beskyttelse for ansigtet, ingen tvivl om det.

Overskudslageret og loppemarkedet: Når man på et loppemarked eller i et militært overskudslager finder en militær gasmaske til en 50’er og de normalt koster 800 kroner, er det fristende at købe den. Man kan sagtens finde gasmasker der virker strålende sådanne steder, men man skal tage sig i agt, og være yderst opmærksom på følgende ting:
- Mørt gummi forekommer i en del gamle gasmasker. Mange gamle modeller blev ikke lavet af silikonegummi, EPDM eller lignende materialer, og kan derfor let blive møre med tiden. Bøj masken og tjek den grundigt efter for revner, huller eller andre potentielle problemer.
- Du skal kunne skifte filteret på den. Der er ikke noget men/eller/måske her: Hvis du ikke kan skifte filteret er du ikke interesseret i en genbrugsmaske. Det mest almindelige filtergevind er af typen DIN40. De fleste andre filtergevind/bajonetfæster er lavet til en specifik producents maske (3M bajonet gevind, SEKUR gevind etc.). Men langt de fleste militære masker, politimasker o.l. bruger DIN40 gevind. Hav eventuelt et billigt DIN40 filter med rundt i overskudslagre og på loppemarkeder. Et sådant kan købes for omkring en 50’er.
- Det er meget svært at se forskel på hærdet glas og almindeligt glas, og vi har ikke umiddelbart nogen skudsikker metode til at teste det, så det er en fare ved at købe gasmasker på den måde.

Filtre til gasmasker

Når du så har fundet din gasmaske skal du finde et filter, eller et par filtre, til den. Her er en – forhåbentlig – fyldestgørende bunke information, om hvordan du finder et filter du kan bruge til noget, og undgår at bruge 500 kroner på et filter, der ikke hjælper en dadel mod CS-gas.

Filtre deles ind i klasser som hvert har et bogstav, ofte efterfulgt af et tal. F.eks. kan man til de fleste masker købe et ABE2 filter (A2B2E2).
- A = Organiske Dampe med kogepunkt på over 65°C.
- B = Andre organiske dampe og gasser.
- E = Svovldioxid og andre sure gasser.
- K = Amoniak og organiske aminer.
- P = Partikelfilter.

For A, B, E og K’s vedkommende betyder tallet (1 i langt de fleste tilfælde) hvor mange ppm (pars per million) af det farlige stof filteret fungerer i. ”1” betyder ikke 1 PPM, men betyder at det er det filter der kan klare færrest PPM. For P’s vedkommende betyder tallet flere ting afhængigt af producenten, hvilket kan være ganske forvirrende. Det betyder filterets effektivitet over for enten faste partikler alene, eller både faste og væskeformige partikler. P1 filtre kan dog altid kun håndtere faste partikler.

Når du skal købe en maske med faste filtre, eller en maske med filtre til skal du optimalt sørge for at du kan få en kombination af et ABE1 filter, og et P3 filter. ABEK1 filtre koster oftest det samme som ABE1 filtre så køb det hvis det er tilfældet, hellere være for meget sikker end for lidt. Et ABE1 og P3 filter er vores anbefalede filterkombination. Hvis det er muligt at montere forfiltre (filtre der tager snavs og forhindrer det i at stoppe de andre filtre til) er det et klart plus. Hvis du kun må vælge et filter er det et P3 filter du skal tage. CS er partikler, og P filtre tager partikler. De andre filtre er hovedsageligt anbefalet for at håndtere leveringsmetoder, herunder eventuelle sprayvåben o.l.

Det skal her til næst-sidst bemærkes, at næsten en hvilkensomhelst tætsluttende gasmaske, er bedre end ingen gasmaske. Langt de fleste gasmasker har enelleranden form for partikelfiltrering.

Til sidst en advarsel: Hvis en elleranden rådden sælger prøver at forklare dig at du sagtens kan nøjes med et A2 filter eller noget i den retning, så gå et andet sted hen. Vi har, som en del af vores undersøgelser, skrevet til en del sælgere, og har fra et par af dem hørt at man bare skulle have et A2 filter og et par gode fleece handsker eller noget lignende retarderet. Et P2 filter et minimumskravet.

Udlandet og NBC filtre: Det er kun militæret, politiet osv. Der har adgang til de ”rigtige” kemisk krigsførsels-filtre i Danmark. Det er ulovligt at købe, sælge og besidde sådanne filtre for os dødelige mennesker, der har ansat politiet og hæren. Sådan forholder det sig dog ikke i alle lande. Hvis du f.eks. skal til demo i USA er Scott-masker med cremen af filtre, deres NBC filter, let tilgængelige. Vi vil dog på det stærkeste fraråde at man prøver at snig-importere den slags. Det er skide ulovligt og vi kan ikke forestille os at der kommer noget godt ud af at blive taget til en demo med et sådant filter.

FARVEL OG LOMME-LISTER

Nederst har vi lavet nogle ”lomme-lister” som er lette at printe ud, kopiere og dele ud til alskens godtfolk. Tanken er at det ikke er nødvendigt for alle at printe hele dette lange dokument ud, og så sparer vi noget papir ved blot at printe disse sidste sider ud, og have dem i lommen. Selvfølgelig forstår vi godt hvis du vil have vores over-lækre guide til CS-gas med dig i tasken, og føl dig fri til at printe på livet løs, men hvis det bare er en huskeliste til lommen du vil have, så er du kommet til de rette sider.

Derudover vil vi kort sige fra alle os til alle jer: Hver eneste gang vi går på gaden og kæmper den gode kamp, rykker vi verden lidt mere i en rigtig retning. De prøver at stoppe os med fysisk vold, psykisk vold og hvad de ellers kan finde på, og vi håber at du med dette dokument er lidt bedre rustet til at tage alt deres lort. Bliv ved med at gøre alle de skøre, fjollede, fantastiske, mærkelige, vrede, glade og vidunderlige ting I gør – og vi ses derude.

– Farvelhilsnen er skrevet af Det Virtuelle Kollektiv.


Før, under og efter aktion tips

- FØR AKTIONEN: Vask dig med ren Castille-sæbe eller vand, lad være med at vaske dig med andet. Sørg for at være veludhvilet, mæt og have drukket rigeligt med vand. Beslut dig på forhånd for hvad du vil gøre hvis gassen kommer. Lad være med at barbere dig i de 24 timer op til. Lad være med at tage kontaktlinser på til aktionen. Lad være med at putte vaseline, creme, olie, eller noget som helst andet på din hud før aktionen. Lad være med at drikke dig stiv til aktionen.

- NÅR GASSEN RAMMER: Lad være med at gå i panik. Lad være med at løbe, gå hurtigt. Lad være med at råbe og skrige mere end nødvendigt. Når du råber så råb med luft du allerede har brugt ilten i (når du alligevel skal ånde ud). Træk vejret kontrolleret, udnyt luften, så du indånder så lidt som muligt. Lad være med at gå i panik. Lad være med at klø, gnubbe eller andet, du gnider CS partikler ind i huden. Hvis du ingen beskyttelse har så luk det ene øje indtil du er kommet ud, så har du ét brugbart øje. Lad være med at gå i panik. Tag dig af de yngste aktivister, de er hårdest udsat.

- HVIS DU KASTER GRANATER VÆK: Hold granaterne oppe over hovedet når du løber med dem. Lad være med at sparke dem i en tilfældig retning. Hav varmesikrede handsker på.

- EFTER DU ER BLEVET RAMT AF CS-GAS: Stil dig i vinden og lad den blæse partiklerne af dig. Skyl øjnene med øjenskyl. Skyl munden og spyt ud flere gange før du drikker vand. Skift tøj og luk det CS-forurenede tøj inde i en tæt lukket pose. Slap af i fem minutter hvis du kan. Skyl dig med vand. Lad være med at gnubbe og klø.

Tips om skyllevæsker

- SKYLLEVÆSKEREGLER: Jo koldere det er jo bedre, kulde får porerne i huden til at lukke sig så de ikke lukker CS partikler så meget ind. Sprøjt vand på det sted du vil rense, og sørg for at vandet falder direkte fra det sted og væk fra dig. Spul i stedet for at skyl; prøv at få væsken til at ramme huden med en vis fart. Skyl munden og spyt ud nogle gange før du drikker noget vand. Don’t panic!

- VAND: Almindeligt vand skal ikke bruges umiddelbart efter du er blevet ramt, vent i nogle minutter først da CS reagerer med vand. Under alle omstændigheder kan smerten kortvarigt blusse op når du skyller dig med rent vand.

- APOTEKS-SALTVAND: Køb øjenskyl på apoteket, det er billigt og perfekt til at rense øjnene med. Lad være med at blande det selv.


KILDELISTE

Da vi ikke går ind for årstalsfascisme, bogstavfascisme eller andre former for led diskriminering er listen i totalt tilfældig rækkefølge. Viva la revolución.

- http://www.autonominfoservice.net
- http://www.aktivist.nu
- Wikipedias opslag om CS-gas – http://en.wikipedia.org/wiki/CS_gasZarcs
- informationsside om CS-gas – http://www.zarc.com/english/tear_gases/csmain.html
- “CS attack by former pupil injures 68 children” – The Guardian
- “WMD Profiles – Chemical” – Iraq Watch
- “Experts fear unknown CS-spray risk” – BBC
- “CS-spray scarred man for life” – BBC
- “A primer on CS-gas” – Waco the inside story
- “Foggy over CS-gas safety! – Torronto Now
- “Is CS-gas Dangerous” – F. T. Fraunfelder – the British Medicine Journal
- “Treating CS-gas injuries” – P. J. Gray – the British Medicine Journal
- “Mechanism of Toxicity of Injected CS Gas” – G. R. N. Jones & M. S. Israel
- CDC’s infokort om CS
- Beredskabsstyrelsens infokort om CS
- HSDB’s infokort om CS
- “The health impact of crowd-control agents” – E. Weir – Canadian Medical Association Journal
- “Tear Gas – Harassing Agent or Toxic Chemical Weapon?” – H. Hu, J. Fine, P. Epstein, K. Kelsey, P. Reynolds & B. Walker – Journal of the American Medical Association
- “Comparative acute toxicity of o-chlorobenzylidene malononitrile (CS) and oleoresin capsicum (OC) in awake rats” – S. Debarre – Human & Experimental Toxicology
- “Textbook of Military Medicine, Medical Aspects of Chemical and Biological Warfare”
- “Medical Management of Chemical Casualties Handbook, Third Edition”
- “Field Management of Chemical Casualties Handbook, Second Edition”
- Arbejdstilsynets AT vejledning
- “Possible lethal effects of CS tear gas on Branch Davidians during the FBI raid on the Mount Carmel compound near Waco, Texas April 19 1993” – U. Heinrich
- “Detailed Facts About Tear Agents” – USACFHPAPM
- “Eye burns caused by teargas” – D.H. Hoffmann
- “CS Spray – Increasing public safety?” – The Police Complaints Authority
- “Safer Restraint” – The Police Complaints Authority

Reklamer