Archive for the ‘Fagforeninger’ Category

Af Libertære Socialister
Den 22. maj – femte dag på barrikaderne og valgdag i Spanien. Libertære Socialisters udsendte rapporterer fra Puerta del Sol i Madrid:

Når jeg ser rundt på pladsen, kan jeg se en fornyet energi efter gårsdagens sejr, hvor politiet undlod at storme forsamlingen, da den kl. 24 officielt blev ulovlig og det stod klart, at kampen ville fortsætte. Minuttet op til midnat blev pladsen helt tavs, ingen sagde noget, og alle kiggede stift og med en vis usikkerhed på uret. Da klokken så endelig slog tolv, blev stilheden og usikkerheden vendt til folkefest og fornyet kampgejst.

[youtube:”https://www.youtube.com/watch?v=OpKPbUUClbE&feature=player_embedded”%5D

En kammerat fra CNT sagde til mig, at repræsentanter fra forsamlingen havde været til møde med den lokale regering. Dette møde med lokalregeringen kommer der næppe noget konkret ud af, men det har haft den positive virkning, at forsamlingen virker mere legitim i manges øjne. I de spanske medier fremstilles protesterne dog stadig ret negativt; her er der ingen forskel på spanske og danske medier i dækningen af protester og lignede radikale initiativer. I mange medier afskriver man de protesterende som ‘anti-sistemas‘ (en betegnelse, som bruges på samme måde som ‘autonome‘ bliver brugt i danske medier), forvirrede unge mennesker, der ikke ved hvad de vil – men intet kunne være længere fra sandheden! Da det er valgdag i dag, er der ingen, der står stille; enten er man til møde eller hjælper til med driften af pladsen. Det hele bliver organiseret fra bunden og op, hvor hver lejr har ansvaret for at holde deres område rent, og så hjælpes alle om fællesområderne. Det er føderalistisk, decentralistisk og demokratisk. Det er som at se anarkisme i praksis i lille skala – at se anarkismens principper blive brugt blandt ’normale’ mennesker er næsten for godt til at være sandt.

En sammensat forsamling

Når jeg går rundt blandt lejrene – eller rettere: presser mig igennem folkemængden – kan jeg se, at nogle af lejrene har deres egen agenda: det kan være antikapitalistiske feminister eller hippier, der med blomster kræver fred i verden, eller de reformistiske elementer (som mener, at en reform af valgloven vil ændre alt), hvis stemme er blevet svækket dag for dag, mens de mere radikale har fundet et større publikum.
Hvis man bevæger sig længere væk, kan man også finde Jesus-freaks, der påstår, at Guds ord er frelse, og at alt, vi skal gøre, er at stole på Gud og hans uendelige kærlighed. I Spanien har religion stadig et jerngreb om den ældre generation, mens ungdommen virker til at havde forkastet deres forældres religion, som er blevet påtvunget dem i skolen (ligesom man i Danmark har har ‘kristendomskundskab‘, har de ‘katolicisme‘ som skolefag).

En anden stemme i forsamlingen er den, som opfordrer til ¡Abstención! (“Boykot!“) til valget. Denne opfordring udsprang af de mere radikale elementer i forsamlingen, men har siden fået tilslutningen fra flere og flere. Overalt ser man abstención-propaganda og plakater med opfordringen ¡No votes! (“Stem ikke!“), og det er hovedsagligt den anarkistiske ungdomsorganisation, Federación Ibérica de Juventudes Anarquistas, der står for denne propaganda. I går hjalp jeg selv til med anti-stats propaganda ved at pryde områdets butiksvinduer med parolen ¡Revolución social! (“Social revolution!“). Når man går rundt på pladsen, forstår man pludselig, hvorfor propaganda er nødvendig, hvis anarkismen skal slå rod. Mens mange af de mere radikale elementer frygter, at valgdagen vil tage momentum fra protesterne, idet alle vil være optaget af valgresultatet, tror jeg imidlertid ikke, at hverken en valgsejr til PSOE (det socialdemokratiske parti) eller PP (det konservative parti) vil have den store betydning. Flertallet af de protesterende ønsker hverken en PSOE- eller en PP-regering, og protesterne har potentiale til at blive meget stærkere og større endnu.

Oprøret slår rod

Da jeg gik hjem fra Puerta del Sol i går aftes, kunne jeg se, at alle de nærliggende pladser var oversvømmet med mennesker. Der blev holdt møder, og folk holdt taler for deres naboer, venner og andre interesserede. Andre var i gang med at holde banner- & skilteworkshops, hvor folk forberedte sig på de kommende dages protester. Da jeg kom til Tirso de Molina – hjemsted for CNT’s lokaler i Madrid – var naboerne samlet udenfor for at diskutere forsamlingen på Puerta del Sol og hvad de kunne gøre i deres lokale område for at hjælpe til med den spanske revolution. Det arabiske forår er kommet til Spanien, og lad os håbe at det spreder sig til resten af Europa!

[youtube:”https://www.youtube.com/watch?v=WZ9HZbD1XNI&feature=player_embedded”%5D

Reklamer

Af ALERTA
Kilde: Politiken.dk
Elev- og studenterorganisationer og unge fagforeningsaktive planlægger demonstrationer mod finansloven på Folketingets åbningsdag d. 5. oktober.

Foto: Gymnasieelever fra DGS demonstrerer.

Flere elever i klasserne, ingen nye undervisningsmaterialer og færre unge, der får en uddannelse.

Det frygter landets elev- og studenterorganisationer og en række ungdomsfagforbund under LO. De er gået i gang med at forberede store protestdemonstrationer på Folketingets åbningsdag 5. oktober.

Vi mener, det her er dråben, der får bægret til at flyde over. Finansloven går i den helt forkerte retning med flere nedskæringer“, siger Frederik Gjørup Nielsen, formand for Dansk Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) og talsmand for kampagnen ‘Unge ta’r ansvar’.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen påpegede ellers på et nyligt pressemøde, at regeringen har prioriteret uddannelsesområdet for at sikre fremtidens vækst. Men organisationerne på området er ikke tilfredse;

Der skal spares 150 millioner kroner på gymnasieområdet, og det er hverken DGS, Gymnasieskolernes Lærerforening eller Gymnasiernes Rektorforening tilfredse med.

Professionshøjskolerne, der for eksempel uddanner skolelærere og pædagoger, mister 20,3 millioner kroner.

Generation tabes på gulvet

De fleste af spareplanerne er vedtaget i forbindelse med regeringens genopretningspakke, der blev vedtaget med Dansk Folkeparti i maj. Andre kommer fra yderligere krav om effektiviseringer i det offentlige.

Frederik Gjørup Nielsen mener, at forringelser af uddannelserne det er den forkerte måde at håndtere den økonomiske krise på.

Det er en kæmpe udfordring, hvis man taber en hel generation på gulvet. Måske kan man kradse nogle kroner ind nu, men det er utrolig dyrt på længere sigt“, siger DGS-formanden.

For få praktikpladser

Den unge del af fagbevægelsen er også gået med i kampagnen for at sætte fokus på unges forhold på arbejdsmarkedet.

Unge bliver hårdere ramt af krisen end ældre, og der bliver slet ikke gjort nok for at skaffe flere praktikpladser“, siger Morten Skov Christiansen, der er ungdomskonsulent hos LO.

Han giver ikke meget for, at finansloven vil skabe 5.000 flere praktikpladser.

Der er over 9.000 elever uden en praktikplads. Regeringen siger intet om, hvor de 5.000 ekstra praktikpladser skal komme fra og deres tidligere initiativer for at skaffe pladser har ikke virket“, siger han.

Initiativet ‘Unge ta’r Ansvar’ består af organisationer, der repræsenterer elever på ungdomsuddannelser og unge på videregående uddannelser. Derudover er LO-Ungdom, 3F Ungdom, FOA Ungdom, HK Ungdom, TIB Ungdom og Dansk El-Forbunds Ungdom også med til at arrangere demonstrationerne.

Af Modkraft.dk
Strejkebølge i Kina resulterer i højere lønninger – og åbning for mere uafhængig faglig organisering. Myndighederne i Quandong-provinsen tager i løbet af september stilling til en revidering af arbejdsmarkedslovgivning, der kan give arbejdere ret til at vælge egne repræsentanter.

Foto: Arbejdere på Honda blev i juni 2010 fysisk angrebet af den officielle kinesiske fagforening ACFTU, da de strejkede for højere løn og ret til uafhængig organisering.

 

En strejkebølge har i det sidste halve år rullet hen over Kina. I den internationale presse har ikke mindst arbejderprotesterne og ni arbejderes selvmord på Foxconn-fabrikkerne i Shenzen-provinsen i maj givet genlyd.

Men i juni og juli måned blev en række udenlandske selskaber i industriprovinsen Quandong også ramt af strejker med krav om højere lønninger og valgte tillidsrepræsentanter.

Strejkerne ramte ikke mindst en række japanske bilfabrikker, bl.a. Toyota, Hyundai og Honda.

Strejkebølgen lader efterhånden til at være ebbet lidt ud; sandsynligvis fordi det er lykkedes at få kravene om højere lønninger igennem, fortæller Eva Flyvholm, der er international sekretær for Enhedslistens folketingsgruppe og har skrevet speciale i kinesiske arbejdsforhold.

Lokalregering lover reformer

Desuden har lokalmyndighederne i Quandong den 21. juli givet tilsagn om at revidere arbejdsmarkedslovgivningen med mulighed, for at arbejdere fremover vil kunne vælge egne faglige talspersoner, et krav der ud over højere lønninger også har været gennemgående krav blandt de strejkende kinesiske arbejdere.

Eva Flyvholm siger, at den lovede revideringen af arbejdsmarkedslovgivning, der efter planen skal vedtages i løbet af september måned, måske kan betyde en markant åbning og demokratisering af strukturen på det kinesiske arbejdsmarked.

Fagforeningslevn fra statskommunismen

Kinesiske arbejdere er organiseret i fagforeningen ACFTU, All China Federation of Trade Union, hvor funktionærerne er udpeget af staten og kommunistpartiet.

– Fagforeningen er en overlevering fra dengang, hvor alle fabrikker var statsejede, og staten bestemte alt, der angik arbejdsforholdene. Den struktur er bibeholdt også efter de mange udenlandske fabrikkers indtog. Reelt er de udpegede tillidsmænd på fabrikkerne i højere grad nogle, der varetager personalefunktioner for virksomhederne, snarere end arbejdernes interesser, siger Eva Flyvholm.

– Det er den struktur, som myndighederne i Quandong i samråd med de centrale myndigheder nu lader til at være villige til at løsne lidt op. De har lovet at ændre reglerne for indgåelse af kollektive forhandlinger og mulighed for arbejderne til at vælge repræsentanter, der kan forhandle løn, siger hun.

Det har myndighederne og kommunistpartiet ellers tidligere afvist. I nyere kinesisk regulering opfordres arbejdere ganske vist til at organisere sig på arbejdspladsen. Men der er ikke tale om det, som normalt forstås ved frie fagforeninger, fordi der ikke er partsforhandlinger.

På nogle fabrikker etableres der grupper, som kaldes fagforeninger og er tilknyttet ACFTU. Andre steder meldes alle ansatte automatisk ind, fortæller Eva Flyvholm. Det sidste er ulovligt i forhold til internationale konventioner og menneskerettigheder.

– I realiteten er der ikke regulære fagforeninger, der kan varetage arbejdernes interesser, og der er udbredt mangel på kendskab til fagforeninger og organisering blandt de kinesiske arbejdere, siger hun.

Som eksempel på fagforeningernes dobbeltrolle, nævner hun, at ACFTU under en strejke på Hondas bilfabrikker i Quandong i juni og juli først modarbejdede arbejderne ved at indsætte bøller på fabrikkerne, men at de blev trukket tilbage, sandsynligvis for at undgå negativ omtale i den udenlandske presse.

– Det kan kun ses som et fremskridt, at myndighederne, i hvert fald i Guantong, åbner op for skridt mod kollektive aftaler og valgte talsmænd til lønforhandlinger, siger hun.

Usikker fremtidsudsigt

Vil det være en reel demokratisering, når kommunistpartiet stadig er det eneste tilladte parti?

– Det er svært at sige. Der er ikke tvivl om at myndighederne forsøger at lægge en dæmper på den sociale uro og strejkebevægelsen, men åbningen er også en reel indrømmelse. Den kinesiske stat kan efterhånden godt se fornuften i, at de internationale selskaber aftvinges mere i løn.

– Det er heller ikke til at vide, om de strejkende arbejdere i fremtiden vil forsøge at reformere ACFTU eller vende den ryggen. Da kinesiske arbejdere for et par år siden krævede forbedrede forhold på den danske elektronikfabrik Ole Wolff, organiserede de sig i en selvstændig struktur, men meldte sig samtidig ind i ACFTU, siger Eva Flyvholm.

– Kina er endelig også så stort, at det er svært at sige noget entydigt om udviklingen. Kina har eksempelvis en rigtig god lovgivning til regulering af arbejdsmarkedet. Problemet er, at den rigtig mange steder ikke overholdes.

Industrialisering stiller nye krav til arbejdskraft

De kinesiske myndigheders indrømmelser er dog ikke udelukkende et resultat af presset fra de strejkende arbejdere, understreger Eva Flyvholm.

Baggrunden skal også søges i den industrielle og strukturelle udvikling i Kina.

– Der er ikke længere den overflod af arbejdskraft på det kinesiske arbejdsmarked i det sydøstlige Kina, f.eks. i Guandong hvor der har været mange strejker, siger hun.

– Hertil kommer at industrielle udvikling og de færdigheder, der kræves af arbejdskraften, betyder, at produktionen ikke uden videre kan flyttes andre steder hen. Staten er derfor ikke længere så bange for at lægge pres på de internationale firmaer, siger hun.

Endelig har Kina også gjort op med den såkaldte »spydspidspolitik«, hvor man tidligere blot og bart tilskyndede til, at enkelte personer kunne hobe mere og mere rigdom op. Det betød voldsom social ulighed og utilfredshed.

– For ca. 4-5 år siden vedtog kommunistpartiet derfor en ny femårsplan der skulle skabe mere »balance«. Den har skulle dæmme op for det sociale oprør, der var ved at udvikle sig, ved at kanalisere flere penge til de fattige i landet – herunder også til arbejderne på fabrikkerne, siger hun.

Af Dagbladet Arbejderen

Højesteret aflyser 10.000 stewardessers strejke i British Airways.

Alle kan se, at de grundlæggende frihedsrettigheder nu er ved at blive udhulet, siger det britiske LO’s formand, Brendan Barber. // Foto: TUC // Arbejderen.dk

Få timer før en massiv strejke skulle træde i kraft natten til i går, aflyste højesteretsdommer McCombe arbejdsnedlæggelsen i British Airways med et pennestrøg.

Strejken er ulovlig, lød kendelsen fra dommeren. Derfor gik kabinepersonalet i går på arbejde i stedet for at gå strejkevagt, skriver Times  Online.

Ifølge McCombe har kabinepersonalets fagforening, UNITE, ikke informeret medlemmerne grundigt nok om stemmetallene efter urafstemningen om konflikten.

Hele 92.5 procent af 12.000 kabineansatte stemte ellers  for at strejke mod flyselskabet, der vil spare 376 millioner kroner ved at fyre en kabineansat for  hver flybesætning og skære i bonussen.

British Airways direktør, Willie Walsh, håner ledelsen i kabinepersonalets fagforening Bassa, der hører under UNITE.

– En lille gruppe Bassahøge, der ikke vil acceptere, at verden har ændret sig, hindrer en løsning af denne konflikt, siger han ifølge The Times.

UNITE’s formand, Tony Woodley, lover straks at anke dommen.

– Denne dom er en skandale og en milepæl i angrebet på fagbevægelsen og retten til at tage kollektive  kampskridt. Konsekvensen er, at det nu er umuligt at stemme demokratisk om at gå i strejke, da ethvert skridt alligevel vil blive mødt med dommernes trivielle og smålige spidsfindigheder, siger han.

Af Dagbladet Arbejderen

Alle ansatte på bryggeriet Harboe får fremover løn efter dansk overenskomst. Det er resultatet af et møde torsdag mellem 3F, Harboe og Dansk Industri


– Jeg er rigtigt godt tilfreds med aftalen, siger Bjarne Mortensen, forhandlingssekretær i 3F’s Industrigruppe.

Aftalen kommer også til at gælde dem, der er ansat via underentreprenører, som hidtil har måttet tage til takke med lønninger helt ned til 30 kroner i timen, skriver Fagbladet 3F.

3F skal orienteres, når bryggeriet skriver kontrakt med underentreprenører og vil derfor let kunne kontrollere, om Harboe snyder på vægten. Og den nuværende underentreprenør Karlwood skal enten melde sig ind i DI eller tiltræde Industriens Overenskomst.