Archive for the ‘Flygtninge’ Category

Af ALERTA
For tre uger siden, blev det nye flygtningecenter i Jægerspris på Nordsjælland angrebet af fem racistiske mænd. Dette er ikke kommet frem til offentlighedens kendskab, før Lokalavisen fik snus om sagen i Frederikssund Kommune for få dage siden.

Foto: Jægerspris Slot, som ligger lige ved de bygninger som huser de unge uledsagede flygtninge. // Wikipedia

Flygtningecenteret, som åbnede i starten af august, er beboet af 43 unge drenge i alderen 15-18 år primært fra Afghanistan. Drengene opholder sig i Danmark som såkaldte uledsagede flygtninge, hvilket vil sige, at de er flygtet til Danmark uden forældre.

Fredag 22. oktober klokken ca. 21:30 ankom tre af disse unge drenge med bus til Hovedgaden i Jægerspris i selskab med en aftenvagt, der tilfældigvis var på vej på arbejde på asylcenteret.

På vej fra busstopstedet og ned til Jægerspris Slot, hvor centeret ligger, blev de tre unge mænd pludselig overfaldet med flasker og slag af tre unge danske mænd, der opholdt sig på Hovedgaden. Overfaldsmændene kom med racistiske råb efter de chokerede drenge, der sammen med den voksne aftenvagt søgte tilflugt på asylcenteret. Men de tre overfaldsmænd var ikke færdige; kort efter kom overfaldsmændene tilbage med yderligere to mænd, og bevæbnet med baseballkøller og knive smadrede de vinduespartiet i hovedindgangen til centeret og forsøgte at tiltvinge sig adgang indendøre.
Det lykkedes dog personalet, som undervejs blev truet på livet med kniv, at holde overfaldsmændene ude, indtil politiet ankom til stedet, hvorefter gerningsmændene flygtede. Især blev én af de ansatte, ifølge Lokalavisen Frederikssunds oplysninger, truet direkte på halsen med en kniv på op til 30 centimeter lang.

Overfaldsmænd stadig på fri fod

Ifølge Lokalavisen på Nordsjælland, er det ikke lykkedes at finde frem til gerningsmændene, og ifølge politiets oplysninger til avisen, er sagen blevet henlagt (efterforskningen er afsluttet, red.), og derfor tyder det heller ikke på at overfaldsmændende overhovedet bliver fundet.

“Det er rigtigt, at sagen er afsluttet. Vi var til stede, og vi lavede en søgning i området efter de her personer, og efter de våben der blev brugt. Vi kørte blandt andet rundt ved skoven, men det gav desværre ikke noget,” siger stationsleder hos Nordsjællands Politi i Frederikssund, Finn Andersen til Lokalavisen Frederikssund og fortsætter:

“Vi har afhørt den forurettede – en ansat på Center Jægerspris – som fortale os, at vedkommende var blevet truet med en kniv. Og det passer selvfølgelig, når personen siger det, men efterforskningen har ikke ført til, at vi kunne komme videre.”

Den udmelding undrer Gitte Nielsen, der er centerleder ved Røde Kors.

“Jeg er uforstående overfor, at politiet har henlagt sagen i betragtning af sagens alvorlige karakter,” siger Gitte Nielsen, som nu vil have en dialog med politiet. Og den er de med på hos Nordsjællands Politi. Ifølge stationslederen i Frederikssund Finn Andersen vil politiet tage en snak med flygtningecenteret., hvor forventningerne bliver afstemt.

Hele sagen ærgrer afdelingsleder ved Center Jægerspris, Hanne Nielsen. Hun fortæller til Lokalavisen, at trods den éne voldsomme oplevelse, har det udelukkende været positive tilkendegivelser fra lokalsamfundet, der har præget de første måneder efter flygtningecenteret åbnede i de smukke omgivelser på Jægerspris Slot.

“Det her er et fantastisk sted for drengene. Og vi har fået så mange positive tilbagemeldinger fra lokalsamfundet,” siger Hanne Nielsen og fortsætter:

“Og vi har også fået en masse tilbud fra blandt andet sportforeninger i området, som siger, at drengene kan komme op til dem. Vi har faktisk fået så mange tilbud om eksempelvis aktiviteter, at vi ikke engang har nået at vende tilbage til alle endnu,” siger Hanne Nielsen, som også roser sit personale for håndteringen af den voldsomme episode.

Personalet og beboerne på det nye flygtningecenter i Jægerspris er stadig i chok efter det særdeles voldsomme racistiske overfald, og på baggrund af det voldelige overfald er der nu også kommet ekstra personale på centret.

Hvorfor sagen ikke er nået ud til offentligheden før nu, er stadig uvist.

Reklamer

En 22-årig mand bliver i dag udvist fra Danmark. Humanistiske aktivister arrangerer civil ulydighedsaktion.


I protest mod dagens udvisning, vil en gruppe humanistiske aktivister i dag lave aktion mod udvisningen af en 22-årig mand.

Gruppen opfordrer alle der vil deltage, til at møde op kl. 16:30 ved statuen på Christiansborg i København.

Kilde: Information

Danmark kan ikke redde alverdens flygtninge. Derfor er det rimeligt, at den nye udlændingelov gør det svært for eksempelvis analfabeter og bogligt svage at få permanent opholdstillade, siger Venstres integrationsordfører Karsten Lauritzen.

Foto: Karsten Lauritzen. (PR-foto)

Danmark er i sin gode ret til at prioritere de flygtninge og udlændinge, der har let ved at integrere sig i det danske samfund. Derfor skal vi som samfund stille krav til udlændinges danskkundskaber og deltagelse i arbejdsmarkedet, når ansøgninger om permante opholdstilladelser vurderes, mener Venstres integrationsordfører Karsten Lauritzen.

»Tanken bag den nye udlændingepakke er at belønne dem, der viser vilje til integration, og samtidig sende et kraftigt signal til dem, der vender integrationen og det danske samfund ryggen, om at det har nogle konsekvenser – nemlig at de får permanent opholdstilladelse senere, eller måske slet ikke kan få det,« siger integrationsordføreren.

Vedtages lovforslaget vil det bla. indebære, at udlændinge, der ikke har været i fuldtidsbeskæftigelse to et halvt år ud af de seneste tre, vil få afslag på deres ansøgning om permanent opholdstilladelse.

– Er beskæftigelseskravet ikke uretfærdigt over for de flygtninge, som måske gerne vil være en del af samfundet, men som af forskellige grunde ikke har evnerne til at komme i arbejde?

»Det er rigtigt, at hvis man for eksempel er analfabet eller bogligt svag, så får man med den nye udlændingepakke sværere ved at få permanent opholdstilladelse. Men i Venstre har vi grundlæggende den opfattelse, at det er rimeligt, at de folk, der bidrager positivt til det danske samfund, både værdimæssigt og økonomisk har lettere ved at få opholdstilladelse end dem, der ikke gør. «

– Udlændingepakken indebærer, at også førtidspensionede udlændinge, der er erklæret uarbejdsdygtige af kommunale myndigheder, skal leve op til kravet om fuldtidsbeskæftigelse for at på permanent opholdstilladelse. Har vi ikke som velfærdssamfund ikke et ansvar for de svageste?

»Jo, og dem bliver der også passet på. For eksempel har førtidspensionisterne stadig deres ret til sociale ydelser, og de kan stadig stemme. Men de må bare finde sig i, at hvis der ikke er en lægelig forklaring på, at de ikke kan arbejde, kan de ikke få permanent opholdstilladelse.«

– Er det ikke et underligt signal at sende til danske førtidspensionister, at vi kræver, at udenlanske førtidspensionister skal arbejde. Nasser førtidspensionister på systemet?

»Grundlæggende har vi den opfattelse, at den danske stat har lov til at stille nogle krav til, hvem vi giver permanent opholdstilladelse her i landet. Og et af de krav, vi stiller, er, at man skal bidrage ved at være på arbejdsmarkedet. Hvis man ligger samfundet til last, så kan man ikke få permanent opholdstilladelse, med mindre der er et lægeligt hensyn.«

– Men er det ikke et grundprincip i velfærdssamfundet, at man er et fuldgyldigt medlem af fællesskabet selv om man er på overførselsindkomst?

»Jeg ville ønske, at vi kunne redde hele verden, og jeg ville ønske at alle verdens flygtninge kunne få lov til opholde sig her i Danmark. Men det kan vi ikke, og det er det her udtryk for. Det er ikke en rettighed at få permanent opholdstilladelse i Danmark, der er et privilegium.«

Af Dagbladet Arbejderen

Regeringen rammer flygtninge hårdt med sin usaglige trang til at vise en fast udlændingepolitik, revser Dansk Røde Kors

Foto: Irakiske flygtninge


Regeringens trang til at vise en konsekvent og fast udlændingepolitik sammen med Dansk Folkeparti kommer til at ramme en udsat gruppe mennesker meget hårdt, hvis den nye udlændingelov bliver vedtaget.

Sådan lyder advarslen fra Dansk Røde Kors få dage før, Folketinget førstebehandler loven.

Røde Kors skriver i sit høringssvar til loven, at der er meget ringe sammenhæng mellem de stramninger, regeringen og Dansk Folkeparti foreslår, og de reelle problemer, loven sigter på at løse.

Det samme mener Dansk Flygtningehjælp, som kritiserer, at lovens nye pointsystem vil gøre det umuligt for en flygtning, der har fået førtidspension, haft en periode udenfor arbejdsmarkedet eller har et dårligt uddannelsesmæssigt udgangspunkt, at opnå permanent opholdstilladelse.

– Flygtninge er lige så lidt som os andre herre over deres egen helbredssituation eller situationen på arbejdsmarkedet – de kan have begrænset uddannelse ligesom en del af den danske befolkning. Konsekvensen af langtidssygdom, fyring eller manglende boglige forudsætninger er bare så meget alvorligere for flygtninge, fordi kravene til permanent opholdstilladelse efterhånden har nået et urealistisk niveau, siger generalsekretær Andreas Kamm.

Dansk Flygtningehjælp har grundet lovens omdiskuterede, korte høringsfrist måttet opgive at sende sin kritik til regeringen. Men flere andre organisationer har nået at aflevere stærkt kritiske høringssvar, som Folketingsmedlemmerne vil blive konfronteret med, når de mandag mødes for at førstebehandle lovforslaget.