Archive for the ‘Kommunerne’ Category

Af ALERTA
Århus Kommune har planer om at spare op til 200 millioner kroner på psykiatri- og handicapområdet. Nu må det være nok, siger arrangørgruppen bag en demonstration der finder sted i Århus i starten af det nye år.

Officiel plakat til demonstrationen. Grafik af Junkbird Productions.

Nu er det slut med flere besparelser på de områder, råber en ny arrangørgruppe i Århus. Besparelserne der vil gå ud over folk med både fysiske og psykiske handicap er ikke de første af sin slags, og derfor opfordrer gruppen nu alle der har tid og lyst, til at dukke op den 7. januar 2011 kl. 14:30 og gå med fra Store Torv til Rådhuspladsen, og vise politikerne det uretfærdige i, at besparelserne altid går ud over de svageste i samfundet.

“Mennesker med handicap skal behandles som mennesker, og det er uretfærdigt at besparelserne altid skal ske hos de svageste borgere, fordi de ikke kan eller orker at råbe op,” udtaler arrangørgruppen bag demonstrationen.

På Rådhuspladsen vil der være taler og underholdning. Bl.a. vil Enhedslistens byrådsmedlem Jette Jensen holde tale, og derudover vil man kunne møde Marianne Mogensen, medarrangør og bestyrelsesmedlem i LAP (Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere), der vil fortælle om, hvordan forholdende for de sindslidende bliver, hvis besparelserne gennemføres. Man vil også kunne møde Lisbeth Jensen, formand for ULF (Udviklingshæmmedes Landsforbund), der vil tale om de udviklingshæmmedes situation, og Verne Pedersen, kredsformanden for socialpædagogerne i Østjylland, vil tale om konsekvenserne af besparelserne på det sociale område. Forældrerepræsentant Benthe Littau fra Stensagerskolen vil fortælle om konsekvenserne af besparelser på deres skole, og LO-formanden i Århus, Anders Munk, vil tale generelt om besparelserne.

Der vil være underholdning i form af musik, ved en musiker der hedder Søren, samt en fællessang: “I Kan Ikke Slå Os Ihjel”.

Demonstrationen afsluttes ca. kl. 17:00 af Pia Stabell Hjort.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pressekoordinator og initiativtager til demonstrationen Jesper van der Shaft på tlf. 24 21 30 80

Reklamer

Af ALERTA
Århus Byråd har, uden om beboerdemokrati og meningsmålinger, sammen med Brabrand Boligforening valgt, at jævne tre boligblokke i Gellerupparken med jorden, samt omdanne to og sælge en sidste.  Denne praksis og byrådsflertallets og Brabrand Boligforenings totale mangel på respekt for beboerdemokratiet i Gellerup tager Enhedslisten skarpt afstand fra.

Gellerupparken (Light and Change-projekt) // Foto: Helhedsplangellerup.dk

 

Planen, som byrådet har forhandlet på plads med Brabrand Boligforening går direkte imod beboernes ønsker for området, skriver Enhedslisten Århus i en pressemeddelse, og påpeger at selvom hele 93 % af en underskriftsindsamling blandt beboerne var modstandere af den del af helhedsplanen, så holder man fast i at nedrive tre boligblokke, omdanne to og sælge en. Det samme er kommet til udtryk ved et solidt flertal på et beboermøde. Enhedslisten mener, at det er tydelig mangel på respekt for områdets beboere, når man alligevel holder fast i, at seks blokkes beboere skal ofre deres hjem.

“Der har fra politisk side været et ønske om at vise handlekraft i forhold til Gjellerup. Men den handlekraft kommer i sin tomhed kun til at bestå i ‘at her sættes der bulldozere ind mod ghettoen’,” fortæller Enhedslistens byrådsmedlem Jette Jensen og fortsætter:

“Jeg håber, at beboerne forkaster forslaget, og så kan vi begynde at arbejde aktivt på en anstændig og fremtidssikret plan, som tager Gjellerups beboere seriøst.”

“Gjellerup har meget at byde på”

Gellerup er meget bedre end sit rygte og har faktisk noget af det, som Århus mangler fortæller partiet, og beretter at der både er billige og gode lejligheder, lys og luft, civilsamfund og sammenhold samt liv og frivilligt engagement. Enhedslisten vil tage udgangspunkt i Gellerups mange styrker og beboernes behov og ønsker i stedet for bare at starte bulldozeren, skriver de.

“Lejlighederne i Gellerup er gode, men der er hårdt brug for vedligeholdelse. Renovering af både boliger og fællesarealer vil kunne styrke mulighederne i området markant,” siger Jette Jensen.

“Yderligere skal vi sikre nærområdet ved en opprioritering af både dagtilbud og foreningsliv. Herved skabes der et naturligt centrum for lokalt liv til gavn for borgerne,” uddyber hun og fortsætter:

“Endeligt skal den sociale indsats målrettes bedre end i dag. Det er uacceptabelt, hvis den hjælp hårdt ramte familier har brug for, bliver afvist på grund af budgethensyn. Tilsvarende skal der være en stor indsats for at skabe reelle job- og uddannelsesmuligheder, så de udsatte ikke blot bliver parkeret på kontanthjælp eller fortidspension.”

Det mener Enhedslisten skal gøres:

  1. Vi vil arbejde for en gennemgribende renovering af lejligheder og udendørsarealer i Gellerup-parken. For lejlighederne er gode men mangler vedligeholdelse og modernisering. Ligeledes er der masser af grønne områder, lys og luft, og med en renovering af legepladser og fællesarealer vil mulighederne for fysisk udfoldelse blive styrket markant.
  2. Vi vil tage udgangspunkt i det liv, der allerede blomstrer i Gellerup. Der skal skaffes penge og støtte til foreningslivet, og faciliteter som forenings- og aktivitetslokaler, boldbaner, klubhuse skal udbygges. I den forbindelse skal der lægges særlig vægt på udfoldelsesmuligheder og fritidstilbud for kvinderne og børn.
  3. Vi vil sikre Gellerup for fremtiden ved at opgradere dagsinstitutioner og pasningstilbud til børn i nærområdet. Og vi vil give Gellerup sin skole tilbage. Herigennem kan der skabes liv, pasningsmuligheder og et naturligt centrum for lokalt liv til gavn for beboerne.
  4. Vi vil skabe arbejde for områdets beboere gennem en opprioritering af indsatsen for at få folk i uddannelse og arbejde. Det er vigtigt, at der kommer en indsats, der tager udgangspunkt i beboerne problemer og behov, og som er andet og mere en straks-aktivering og parkering af folk på kontanthjælp eller førtidspension.
  5. Endelig vil vi opjustere den sociale indsats i Gellerup gennem en koordineret indsats mellem stat og kommune. Vi vil have langt flere midler til opfølgning på indsatsen for familier med sociale problemer. Traumabehandlingen skal opjusteres og frigøres fra budgethensyn. Og kommune og stat skal aktivt og engageret bekæmpe fattigdomsproblemer i området. Herigennem skabes grundlaget for en reel helhedsplan, der tager udgangspunkt i beboernes behov og ønsker og i de reelle resurser og udfordringer, der er i Gellerup. Vi opfordrer byrådet til at parkere bulldozeren og tage udgangspunkt heri i stedet!

Af ALERTA
I en udtalelse fortæller Enhedslisten Århus, at et flertal på 30 ud af 31 byrådsmedlemmer den 7. oktober vedtog besparelser på hele 362 mio. kr. Tallet er næsten lige så højt som i 2006, hvor besparelser på 410 mio. kr. førte til voldsomme protester.

Foto: Demonstration på Rådhuspladsen i Århus // Privat foto.

Enhedslisten Århus fortæller også, at grunden til at vi ikke har set store protester denne gang, skyldes bl.a. at der ikke er blevet offentliggjort noget konkret om, hvordan besparelserne kommer til at ramme.

“Og på den måde var budgetvedtagelsen den 7. oktober på kanten af, hvad der kræves af et lovligt budget: For der foreligger faktisk ikke et konkret budget for det kommende år,” skriver de i udtalelsen.

Lukket land året ud

Lukketheden om besparelsernes indhold lader imidlertid til at skulle fortsætte resten af året. For efter byrådets vedtagne procedure vil de konkrete spareplaner bliver hemmeligholdt længst muligt. Først den 2. december fremlægger magistrats-direktørerne spareforslagene for deres respektive områder. Men ikke offentligt, da som det fremgår af planen, skal resultatet kun fremsendes til forligspartierne – og dermed ikke hele byrådet.

“Hvis alt går efter planen, vil en offentliggørelse af de konkrete besparelser først ske torsdag den 23. december – altså dagen lige før jul! Hvordan man end vender og drejer dette, kan vi kun opfatte det som en hån mod en åben demokratisk proces,” tilføjer Enhedslisten Århus.

I forlængelse heraf, indleder byrådet d. 5. januar en realitetsbehandling af disse besparelser – lige efter at høringsfasen indledes den 3. januar. En meget kort høringsfase i øvrigt, som allerede skal afsluttes den 17. januar.

“Enhedslisten vil på det skarpeste protestere mod dette hemmelighedskræmmeri, som vi opfatter som en demokratisk farce, og vi kræver fuld åbenhed om magistratsdirektørernes spareforslag allerede fra den 2. december,” slår Enhedslisten fast.

Enhedslisten vil ydervidere arbejde for, at der kommer den stærkest mulige modstand mod disse voldsomme besparelser, som partiet mener er helt unødvendige. Enhedslisten bakker derfor fuldt ud op om Initiativet mod nedskæringer i Århus, som arbejder mod denne lukkethed og for at styrke protesterne.


Kilde: Dagbladet Arbejderen
Skrevet af Modkraft.dk

Lærere i alle Københavns skoledistrikter protesterede torsdag mod budget-nedskæringer, der kan koste 150 lærere jobbet. Reportage fra Christianshavns Skole.

– De har ikke rigtigt brækket armen, vel?

Lærke fra 0. klasse kigger forundret op lærerne, som møder hende og hendes mor foran Christianshavns Skole med løbesedler, bannere og højre arm i bundet op.

Og nej, lærerne på Christianshavns Skole har ikke brækket armen sådan rigtigt, men de frygter, at fagligheden får et alvorligt knæk, hvis ikke Københavns Kommune trækker nedskæringer for 350 millioner kroner på dette års børnebudget tilbage.

Derfor aktionerede de torsdag den 22. april sammen med resten af hovedstadens lærere mod de planlagte besparelser.

– Vi er mødt på arbejde med armen i bind, fordi de nye nedskæringer betyder, at vi ikke kan udføre vores arbejde forsvarligt. Vi mister det, der svarer til to fuldtidslærerstillinger, og hvis ikke vi vil fyre, må vi finde pengene på undervisningsmaterialerne eller vikarkontoen, fortæller Peter Jensen, der er musiklærer og tillidsmand på Christianshavns Skole.

Nedskæringerne på budgettet betyder, at hver af de 66 københavnske folkeskoler i gennemsnit skal spare 720.000 kroner. En rundspørge fra Københavns Lærerforening viser, at det betyder 150 færre lærere på de københavnske skoler efter sommerferien.

– Det er voldsommere end noget vi hidtil har set. Selvom lærerne ikke har for vane at aktionerer på denne måde, er nedskæringerne nu nået så langt, at mange simpelt hen er truet på deres job, siger Peter Jensen.

Læs mere i Dagbladet Arbejderen.

Ledere i Odder får mundkurv på

Posted: 23. april 2010 in Kommunerne

Kilde: Dagbladet Arbejderen

Lederne af skoler og andre institutioner i Odder Kommune har fået klar besked fra kommunaldirektøren om, at de ikke må udtale sig imod de nedskæringer på i alt 90 millioner kroner, som byrådet har vedtaget.

Foto: Odder Rådhus


– Hvis de udtaler sig imod besparelserne, svækker de i meget høj grad deres mulighed for at gennemføre dem, siger kommunaldirektør Jesper Hjort til Folkeskolen.dk. Han understreger, at forbuddet gælder både udtalelser som repræsentant for kommunen og som enkeltperson.

Nedskæringerne rammer alle områder i kommunen. Blandt andet barberes kulturudgifterne ned til et minimum. Støtten til Odder Museum halveres, hvilket truer museets eksistens.