Archive for the ‘Organisationer’ Category

Af ALERTA
Tirsdag d. 1. november kl. 19.00 inviterer Libertære Socialister Østjylland til åbent debatmøde om direkte aktion anno 2011. 

“Hvordan kan den direkte aktion være relevant i dag og hvordan praktiserer vi den? Kom og deltag i en diskussion som vil tage udgangspunkt i erfaringer med direkte aktion gennem historien, samt i definitionsspørgsmålet om denne. Hvornår er der egentlig tale om direkte aktion?” lyder det på facebook-begivenheden til arrangementet der kommer til at foregå på adressen Mindegade 10, 8000 Århus C.

Til arrangementet vil der være et kort oplæg af Mikkel Danielsen fra Libertære Socialister Østjylland, efterfulgt af debat. Arrangementet er ganske gratis, så ingen undskyldning for at blive derhjemme!

Reklamer

Af Libertære Socialister
Det svenske parti Sverigedemokraterne er ikke bare en svensk udgave af Dansk Folkeparti, men har klare rødder i nazistiske strømninger og repræsenterer et klart forsøg på at splitte den svenske arbejderklasse ved hjælp af fremmedhad og racisme. Alle, der ønsker et bedre samfund, må imødegå den slags reaktionære kræfter, og derfor deltager LS København d. 15. oktober i den fredelige blokade af Sverigedemokratisk Ungdoms march gennem Malmø.

Vores svenske søsterorganisation – Syndikalistiska Ungdomsförbundet – demonstrerer imod Sverigedemokraterna under parolen: “Krig mellem klasser – fred mellem folk!”

Et nyt initiativ ved navn København for Mangfoldighed arrangerer to infomøder i København og en fælles afgang fra København til Malmø d. 15. oktober, og vi opfordrer alle til at deltage. København for Mangfoldighed skriver: Lørdag den 15. oktober vil Sverigedemokratisk Ungdom marchere igennem det centrale Malmö. Moderpartiet Sverigedemokraterna blev sidste efterår valgt ind i den svenske Riksdag, og står for en racistisk og arbejderklasse-fjendsk politik. Partiet udspringer af den nynazistiske bevægelse i Sverige i starthalvfemserne, men har det seneste årti været igennem en udrensningsproces, hvor de mest åbenlyse nazi-sympatisører blev ekskluderet.

Et bredt netværk af antiracistiske grupper er gået sammen under navnet Skåne mot rasism. Netværket arrangerer en fredelig blokade af Sverigedemokraternas demonstration. Den blokade bakker vi op om. Derfor arrangerer initiativet København for Mangfoldighed fællesafgang fra København.

Vi afholder to infomøder inden afgangen. Vi opfordrer alle der har planer om at tage med på turen til at komme til et af infomøderne, for at høre om planerne og aktions-kodekset:

Onsdag d. 5. oktober klokken 19.00 i lokale 301 i Støberiet, Blågårds Plads Torsdag d. 13. oktober klokken 21.30 i Ungdomshuset, Dortheavej (efter Projekt Antifas foredrag).

Fællesafgangen er lørdag den 15. oktober klokken 12.00 fra Blågårds Plads. LS København opfordrer alle til at deltage på infomødet d. 5. oktober kl. 19 i Støberiet, hvor nogle svenske kammerater vil komme over og fortælle om Sverigedemokratisk Ungdom og blokaden d. 15.

Man kan med fordel komme noget før og få en hyggelig sludder over Støberiets lækre folkekøkken, der serveres hver onsdag fra kl. 17.30 – og der er noget både for kødspisere og vegetarer.
Man kan melde sig til såvel fællesafgangen som selve blokaden på Facebook. Herunder følger en dansk oversættelse af indkaldelsen fra Skåne mot rasism:

Sverigedemokraterna – NEJ TACK!

Sverigedemokraterne er ikke som alle andre. De er et parti med rødder i nazibevægelsen og som stadig har mange forbindelser til den i dag. Der er et parti, som deler livssyn med Anders Breivik og som alene adskiller sig ved de metoder, de anvender. De er et parti, som registrerer anderledestænkende, som kræver militærpoliti til at beskyde demonstranter og som forsøger at forbyde politiske symboler, som ikke passer dem.

Det er derfor, vi skal stoppe dem. Den 15. oktober vil Sverigedemokraternes Ungdomsforbund (SDU) holde en demonstration mellem Gustav Adolfs Torg og Trianglen i Malmø. De har valgt så kort en rute, fordi de er bange for Malmøboerne; derfor vil SDU hurtigt kunne komme væk fra byen, når de er færdige. Der er allerede opstået et problem, idet at Robert Vahlgren – manden, som har søgt polititilladelse til demonstrationen på vegne af SDU – er blevet smidt ud, fordi han har marcheret i nazidemonstrationer samtidig med, at han har været medlem af SDU og sågar som distriktssekretær for SDU i Sydsverige. I SDU blev dette dog først et problem, da det blev offentligt kendt.

Vi vil blokere deres march-rute. Inspireret af de medborgergrupper i bl.a. Tyskland, som har haft modet til at stoppe racistiske konferenser og nazidemonstrationer gennem store mobiliseringer med alt fra kirken, politikere og udenomparlamentariske grupper, organiserer Skåne mot rasism en åben blokade.

Vores vigtigste mål er at stoppe deres demonstration. Dernæst vil vi skubbe dem ud af bymidten og forhindre dem i at gå mod Triangeln hen over gågaden, hvor de vil gå og vise sig frem i Malmø centrum med deres faner. Vi vil stille os i vejen og være fleksible og bevægelige. To blokadepunkter oprettes fra kl. 14.30.

Blokaderne vil blive inddelt i flere blokke, som bryder ud fra disse punkter og som på sin vis kan bevæge sig fleksibelt rundt i byen. Blokkene vil have følgende farver: hvid, lille og rosa. Hvid blok står på Gustav Adolfs Torg mod Stortorget, og lilla og rosa blok står ovenfor broen ved Södra Förstadsgatan. Der vil være farvemarkeringer og faner til stede, som man kan følge. Det mest sandsynlige er, at SDU vil forsøge at passere via Davidshallsgatan eller Södra Förstadsgatan hen mod Triangeln. Hvis de eventuelt skulle bevæge sig opad, skal man tage til Triangeln og samles der igen. Vores arrangement afsluttes, når SDU har afsluttet deres.

Vores aktionskodeks på vores blokader er, at vi ikke skal skade andre personer fysisk, men at vi arbejder konfrontativt ikke-voldeligt. Det betyder, at vi ikke forsøger at skade personer, men vi stiller os i vejen og blokerer fysisk.

Vi opfordrer alle privatpersoner, foreninger og grupper, som vil deltage, til at sprede dette opråb og dukke op på blokadepunkterne d. 15. oktober. Det skal blive klart for enhver, at Sverigedemokraternes “største demonstration nogensinde” bliver blokeret af malmøboere, som er trætte af racisme, trætte af Sverigedemokraterne og rede til at handle sammen, fordi de vil have et helt andet samfund end det, som SD ønsker.

Mere information følger. Skåne mod racisme er et netværk af individer, som arbejder mod rasisme i og uden for Malmø.

Af ProjektAntifa.dk
Opr. titel: “AFA: Nej til indskrænkning af ytringsfriheden”

Som reaktion på den offentlige diskussion siden det højreekstreme terrorangreb i Norge sidste fredag, har Antifascistisk Aktion udsendt denne pressemeddelelse:

Siden det forfærdelige terrorangreb i fredags i Oslo, har diskussionen i medierne handlet om hvordan man skal forhindre at den racistiske tone i den offentlige debat ansporer højreekstremister at gribe til vold, mord og terror. Et af de løsningsforslag der er gået igen har desværre været den gamle traver om forbud mod nazistiske organisationer, samt forskellige former for indskrænkning af ytringsfriheden.

Antifascistisk Aktion er modstandere af at forbyde, indskrænke eller censurere højreekstreme udtalelser og aktiviteter. Det er vi blandt andet fordi erfaringerne fra vores nabolande Tyskland og Sverige viser at forbud mod højreekstreme og nazistiske grupperinger, aktiviteter, symboler og udtalelser ikke får dem til at forsvinde, men blot får dem til vokse i det skjulte. Al historie viser, at forbud og censur radikaliserer og styrker højreekstremisterne:

* De går under jorden, bevæbner sig og bliver markant mere voldelige.

* De bliver martyrer, hvilket giver dem en større tiltrækningskraft på unge der betragter sig selv som i opposition til det etablerede samfund.

Hvis man ønsker at forhindre en radikalisering og militarisering af den højreekstreme bevægelse herhjemme, så er forbud og begrænsninger i ytringsfriheden et stort skridt i den helt forkerte retning.

Svaret på den højreekstreme trussel er derimod en øget opmærksomhed på de højreekstreme miljøer og en kollektiv, åben og kontinuerlig modstand mod nazismen og fremmedhad fra hele civilsamfundet.

Antifascistisk Aktion

Af ALERTA
For nyligt forbød Dresdens forvaltningsamt den antifascistiske alliance Dresden Nazifrei at gennemføre deres planlagte masseblokade mod naziernes fakkeltog gennem byen den 13. februar 2011 – med den begrundelse, at man vil ”holde de fjendtlige lejre på distance af hinanden”, skriver Autonom Infoservice. Der er dog ikke varslet forbud mod demo’en d. 19., hvor deltagelse fra dansk side er planlagt af Modstand – Solidaritet.


Den 13. februar havde den antifascistiske alliance Dresden Nazifrei planlagt massive lokale blokader af nazisternes fakkeloptog gennem byens gader. Disse blev så for nyligt forbudt af Dresdens forvaltningsamt. Antifa-alliancen er undrende overfor de ansvarlige kommunale “skrankepaver”, som de kalder dem, der nu vil forhindre enhver synlig og akustisk protest imod nazisternes fakkelsørgemarch, hvilket kom tydeligt frem ved de foregående forhandlinger med politiet og forvaltningspampere.

Antifascisterne er i stedet blevet henvist til et samlingssted i forstadskvarteret Neustadt, men har dog ikke tænkt sig at efterfølge denne anvisning, og opfordrer folk til at møde op kl. 11.00 på Comeniusplatz. Demonstrationen herfra vil starte med at gå forbi de talrige fascistiske gerningssteder Täterspuren samt gå forbi steder, hvor kendte nazister bor og holder til, skriver Autonom Infoservice. Om aftenen organiseres masseblokader mod nazisternes fakkelmarch gennem Dresdens centrum.

Besøg Modstand – Solidaritet og læs mere om den danske deltagelse og tilmeld dig selv!

Læs “Dresden: Bystyret tillader naziernes fakkeloptog gennem byens centrum og forbyder antifa-protester” hos Autonom Infoservice.

Læs mere om, og tilmeld dig Jyske Antifascister Århus’ bustur til Dresden 18.-20. februar.

Af ALERTA
For første gang nogensinde inviterer LGBT Danmark – Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner århusianerne med til en parade i byens gader.

Plakat for arrangementet // Grafik: Junkbird Productions // facebook.com/junkbird

 

Under Kulturnatten i Århus d. 15. oktober 2010 indtager LGBT-Århus, fra Pustervig Torv, Århus’ gader med en stor parade, åbnet af Anne Marie Helger kl. 20:00, hvor der i anledningen bliver opstillet et antal skabe, som bliver dekoreret af lokale kunstnere. Kl. 21:00 går turen rundt i byen imod Train, hvor der vil være en stor efterfest til den lyse morgen.

“Der vil være gratis goodiebags til de første 100 deltagere, så kom i god tid,” skriver LGBT-Århus under deres Facebook-begivenhed.

Undervejs vil der være regnbueflag for alle pengene fra Homoware.dk, gratis sjusser, musik og gang i gaden med drags’ene Miss Stella Starlight og Bonnie Honey.

Efterfølgende sparker Fagget Fairys og Sick Girls godt og grundigt gang i festen på Train, hvor der er gratis adgang for alle med KulturNattegn. Festen vil vare helt til kl. 05:00 næste morgen.

“Vi vil gerne være med til at gøre noget for miljøet i Århus, så vi håber da på en masse deltagere, hvad enten man er homo-, hetero-, bi-, trans- eller a-seksuel,” udtaler gruppen.

Foreløbigt program:

20:00 – Åbning ved Anne Marie Helger
21:00 – Paraden går i gang
23:00 (ca.) – Paraden ankommer til Train
24:00 – Efterfest på Train med Fagget Fairys og Sick Girls
05:00 – Efterfesten på Train lukker og slukker (= morgenbrød og gibernakker på værtshus)

“Kom med os til parade, inviter dine venner og bak op om miljøet! Det bliver en fest,” slutter LGBT-Århus.

Se Facebook-begivenheden: “Århus’ første LGBT-parade – Ud af Skabet, Århus!”

Besøg Kulturnat Århus.

Besøg LGBT Danmark – Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

Kilde: ProjektAntifa.dk
Den kommende weekend byder på en række aktiviteter der er relevante for aktive antifascister, blandt andet to demonstrationer og et valg.


Solidaritets-manifestation ved den russiske ambassade

Allerede fredag formiddag har Klimakollektivet, der var med til at arrangere protesterne mod Cop15 i december, indkaldt til solidaritets-manifestation ved den russiske ambassade.

Det sker i forbindelse med at to russiske antifascister i halvanden måned har siddet fængslet på en række voldsomme sigtelser, efter en demonstration rettet mod rydningen af et stykke skov, der skulle vige for en ny motorvej.

Manifestationen foregår foran den russiske ambassade på Østerbro. Der er samling og fælles gåtur derhen klokken 10.00 fra Østerport Station.

Se facebook-event

Protestdemonstration mod Dansk Folkepartis landsmøde

Dagen efter er det så i Jylland det går ned. Klokken 12.00 har SUFs lokalafdeling i Herning kaldt til protestdemonstration mod Dansk Folkepartis landsmøde, der foregår i weekenden i Messecenter Herning. Demonstrationen starter på Torvet i Herning, og går ud til kongrescentret. Demoen går under parolen: “Kærlighed til folket – demonstration for mangfoldighed”. Alle deltagere opfordres til at medbringe larm!

Se facebook-event

Det svenske valg

Søndag er det så dagen, hvor den svenske befolkning går til stemmeurnerne, og skal afgøre om Sverigesdemokraterne, et dybt racistiske parti med tætte historiske bånd til militante nazigrupper, skal i parlamentet. Vi krydser fingre for at de ikke får succes – og opfordrer alle til at tjekke Expos hjemmeside, der dækker Sverigesdemokraternes valgkamp intensivt.

Besøg Expo.se

Af ALERTA
For 5 år siden blev bunkeren i Hasle besat af århusianske bz’ere, og siden da har det været en stolt tradition at fejre bunkerens fødselsdag.

Plakat for Bunkerens Fødselsdag 2010.

Igen i år skal bunkerens fødselsdag selvfølgelig også fejres, og dette bliver gjort med et brag af en fest! Den 29. og 30. oktober 2010 bliver to dage propfyldt med alverdens aktiviteter.

“Bunkerens fødselsdag” som arrangeres af Anarchist Black Cross Århus (ABC-Århus), Foreningen Sorte Fane Århus, Food Not Bombs Århus, Good Night White Pride (GNWP), Konfront og ALERTA Magazine har en masse spas og løjer på programmet:

Ungdomshus på Rådhuspladsen

Bl.a. vil man fredag d. 29. kunne opleve hvordan Rådhuspladsen i Århus bliver forvandlet til et anarkistisk brugerstyret ungdomshus. Der vil være dj’s, folkekøkken, gøglershow, veganer-kagebod, live graffiti mv. Den røde snor bliver klippet, og der vil være indvielses drinks og tale. Så hvis du vil opleve hvordan dette foregår, skal du møde op mellem 13:00 og 17:00.

Senere samme dag, bliver dørene lukket op i Tougårdsladen, som ligger på adressen Edwin Rahrsvej 6B i Brabrand (Århus). Her vil der blive spillet koncerter med bands som H1N1, War of Destruction, Enola gay og Mulum.

Anti-sexistiske veganer-zombier…

Eller noget der hvert fald minder om – der vil i hvertfald om lørdagen blive holdt workshops om bl.a.  anti-sexisme, vegansk folkekøkken, perleplader og zombier. Hvad dette går ud på, må du finde ud af fra kl. 14:00 til 17:00 på Tousgårdsladen.
Derefter starter vi festen kl. 19:00 med zombie disco-tema, så få pallietkjolen og parykken på, og find din indre disco sjæl frem og gå amok til et brag af en fest.

Senere forsætter koncerterne med bands som Sommerfugle Bræk, Death Rock DK og dj’s. Der er også blevet varslet om en surprise-koncert denne aften.

Kalenderen er altså som følger:

Fredag d. 29/10

13:00 – 17:00 Ungdomshus på Rådhuspladsen

19:00 – ? Koncert (Tousgårdsladen):

Enola Gay (Kbh)

War of Destruction (Århus)

Malum (Sverige)

Erode (Kbh)

H1N1 (Horsens)

Lørdag d. 30/10

14:00 – 17:00 Workshops (Tousgårdsladen):

Anti-Sexisme

Vegansk Folkekøkken

Perleplader

Zombie

mm…

19:00 – 22:00 Koncert (Tousgårdsladen):

Zombiedisko-fest

Sommerfugle Bræk (Kbh)

+ Surprise

22:00 – ? Zombie Disco (Tousgårdsladen):

Roger Beattaker og Rip Claw

Death Rock DK

Adressen:

Tousgårdsladen
Edwin Rahrsvej 6B
8220 Brabrand

Priser

Pris for én dag : 50,-
Pris for begge dage: 80,-