Archive for the ‘Politi og ret’ Category

Af ALERTA
Fem personer fra et besat hus i Bologna anholdt. 60 adresser ransaget i 16 byer i Italien i politiets jagt på militante anarkister, der mistænkes for at stå bag hærværk og udgivelse af et venstreradikalt tidsskrift.

Fem personer med tilknytning til det venstreorienterede socialcenter FuoriLuogo i byen Bologna blev under en landsdækkende politiaktion d. 6. april anholdt, mistænkt for at stå bag adskillige hærværksaktioner samt udgivelsen af magazinet Invece.

I alt blev 60 forskellige adresser ransaget i 16 byer over hele Italien i en sag hvor indtil videre 26 personer fra det venstreradikale miljø er sigtet for at have deltaget i militante aktioner eller produceret ulovlige tidsskrifter og materialer.

Læs artiklen: “Wave of raids and arrests against anarchist networks in Italy” hos LibCom.

Læs artiklen: “Update about the anti-anarchist raids and investigation” hos 325NoState.


Reklamer

Af ALERTA
For nyligt forbød Dresdens forvaltningsamt den antifascistiske alliance Dresden Nazifrei at gennemføre deres planlagte masseblokade mod naziernes fakkeltog gennem byen den 13. februar 2011 – med den begrundelse, at man vil ”holde de fjendtlige lejre på distance af hinanden”, skriver Autonom Infoservice. Der er dog ikke varslet forbud mod demo’en d. 19., hvor deltagelse fra dansk side er planlagt af Modstand – Solidaritet.


Den 13. februar havde den antifascistiske alliance Dresden Nazifrei planlagt massive lokale blokader af nazisternes fakkeloptog gennem byens gader. Disse blev så for nyligt forbudt af Dresdens forvaltningsamt. Antifa-alliancen er undrende overfor de ansvarlige kommunale “skrankepaver”, som de kalder dem, der nu vil forhindre enhver synlig og akustisk protest imod nazisternes fakkelsørgemarch, hvilket kom tydeligt frem ved de foregående forhandlinger med politiet og forvaltningspampere.

Antifascisterne er i stedet blevet henvist til et samlingssted i forstadskvarteret Neustadt, men har dog ikke tænkt sig at efterfølge denne anvisning, og opfordrer folk til at møde op kl. 11.00 på Comeniusplatz. Demonstrationen herfra vil starte med at gå forbi de talrige fascistiske gerningssteder Täterspuren samt gå forbi steder, hvor kendte nazister bor og holder til, skriver Autonom Infoservice. Om aftenen organiseres masseblokader mod nazisternes fakkelmarch gennem Dresdens centrum.

Besøg Modstand – Solidaritet og læs mere om den danske deltagelse og tilmeld dig selv!

Læs “Dresden: Bystyret tillader naziernes fakkeloptog gennem byens centrum og forbyder antifa-protester” hos Autonom Infoservice.

Læs mere om, og tilmeld dig Jyske Antifascister Århus’ bustur til Dresden 18.-20. februar.

Af ALERTA
I dag kom en afgørelse i Byretten om, at masseanholdelserne under COP15 var ulovlige. Anholdte som har klaget over frihedsberøvelsen kan se frem til store erstatningssummer. Dommen blev dog straks anket til Landsretten.

Politiets anholdelse af fredelige demonstranter på Amagerbrogade den 12. december under klimatopmødet.

 

 

Endelig kom afgørelsen: danmarkshistoriens største masseanholdelse under klimakonferencen i København sidste år var ikke lovlig, og derfor skal hver enkelt af de anholdte, der har klaget over arrestationerne, have en erstatning på mellem 5.000 og 9.000 kroner afgjorde Københavns Byret i dag. Dommen blev dog straks anket til Landsretten af Kammeradvokaten.

Erstatninger sprænger rammer

Erstatningerne på 9.000 kroner går til de mange, der blev anholdt ved en kæmpedemonstration den 12. december, og valgte at klage over dette. Det er  opsigtsvækkende, fordi erstatningsbeløbet ifølge ham sprænger rammerne for de erstatninger, der hidtil er givet i tilsvarende sager, vurderer en af advokaterne, Christian Dahlager.

Det sender dermed, efter hans mening, et kraftigt signal fra byretten til politiet om, at anholdelserne var nedværdigende. Byretten karakteriserer dem som værende i strid med menneskerettighederne.

Over 200 personer havde klaget over politiets brug af præventive anholdelse, da omkring 1000 mennesker blev sat i ‘futtog’ og bagbundet med strips på Amagerbrogade.

Anholdelserne skete under den store demonstration fra Christiansborg til konferrencen ved Bella Center, hvor 100.000 mennesker deltog, hvor politiet pga. en intern kommunikationsfejl, så sig nødsaget til at anholde den såkaldte ‘sorte blok’, som spændte sig over omtrendt 200 mennesker.

Da Københavns Politi ved en knibtangsmanøvre ved Amagerbrogade ville have fat i den sorte blok, røg godt 900-1000 demonstrationsdeltagere med i købet, heriblandt ældre medborgere og en flok fra Hare Krishna-sekten.

Enhedslistens retsordfører og MF, Line Barfod glæder sig over dagens dom, og kalder det en sejr for demokratiet:

“Det er en god dag for demokratiet. Vi har hele tiden ment, at politiet med lømmelpakken fik alt for store beføjelser. Masseanholdelser af fredelige demonstranter er fuldstændigt uacceptable,” udtaler hun og tilføjer:

“Det er klart, at hvis demonstranter udøver vold eller hærværk, så skal politiet gå målrettet efter dem. Men det hører ingen steder hjemme at anholde 1000 uskyldige mennesker,” slår hun fast.

Hun håber, at de ordførere fra andre partier, som bakkede ukritisk op om masseanholdelserne, fremover vil være mere kritiske. Også dem fra oppositionen, der var hurtigt ude og støtte anholdelserne.

Hun håber også at en afskaffelse af lømmelpakken må stå højt på dagsordenen, efter en sådan dom.

“Uanset hvad udfaldet af ankesagen måtte blive, vil Enhedslisten knokle for, at vi får afskaffet pakken hurtigt efter, at vi har fået en ny regering,” garanterer hun.

Ok at slå på pressefolk, mener politidirektør

Oven i nyheden omkring den positive dom, kom en lydoptagelse også frem, hvor man hører en indsatsleder under en klimademonstration ved Bella Center den 16. december sidste år beordre knippelsuppe til både demonstranter og pressefolk.

“Når journalister blander sig med demonstranter for at rapportere fra begivenhederne, så må de finde sig i at blive slået med politiets knipler, hvis politiet i øvrigt finder det nødvendigt at anvende vold,” fortæller Københavns politidirektør Johan Reimann til TV 2 News.

“Når pressen vælger at blande sig med demonstranter, så har vi ikke mulighed for at gøre en præcis sondring,” uddyber han.

“Men når pressen legitimerer med pressekort eller lignende, så respekterer vi naturligvis det,” siger han.

Dette hænger dog ikke helt sammen med udtalelsen som høres på lydoptagelsen, som Johan Reimann dog også erkender, har et sprogbrug som kan opfattes bombastisk. Men direktøren ser dog ingen grund til at kritisere det.

“Når man er helt ude i den spidse ende, så har man et anden sprogbrug, end hvis man står og taler almindeligt sammen,” begrunder han.

På lydoptagelsen hører man indsatslederen sige, at han vil se ‘rødglødende stave’, og at pressefolk skal have ‘samme tur’ som demonstranterne.

Et angreb på pressefriheden, mener Enhedslisten

Line Barfod er også meget utilfreds med udtalelsen fra politiets side:

“Allerede under topmødet klagede flere journalister over, at politiet bød dem ekstremt dårlige arbejdsbetingelser, men de nye optagelser viser, at det stod endnu værre til end frygtet,” fortæller Line Barfod.

“Jeg opfatter det som et angreb på pressefriheden, når en af politiets indsatsledere opfordrede til vold mod pressefolk. Derfor har vi indkaldt ministeren i samråd om sagen,” fortæller hun med henvisning til justitsministeren.

Sagen er særlig bekymrende, fordi den slags adfærd fra politiets side kan bringe pressefriheden i fare, mener Line Barfod. Det vil samtidig skade demokratiet ved at underminere pressens mulighed for at agere vagthund, der for eksempel kan advare om magtmisbrug, skriver Enhedslisten på deres hjemmeside.

“Det er helt uantageligt, at en overordnet politimand opfordrer til vold mod journalister, som er på arbejde for at dække begivenhederne. Det hører simpelthen ikke hjemme i et demokratisk samfund,” fastslår Line.

“Hvis den holdning til journalister, er udbredt i politiet, så er det et alvorligt problem. Derfor vil jeg nu bede justitisministeren om en redegørelse og om at sikre, at der sker en indskærpelse af reglerne om pressefrihed.”

Kilde: Dagbladet Arbejderen og Modkraft.dk
Politiet kan risikere at få en regning på 3,7 millioner, hvis de masseanholdte under klimatopmødet får medhold i deres klager, som kom i retten igen mandag den 23. august.
Politiet fastholder at hærværk fra en gruppe sortklædte aktivister retfærdiggører anholdelsen af 1.000 uskyldige demonstranter under klimatopmødet i december. Misbrug af politiloven, mener de anholdte.

Politiets anholdelse af fredelige demonstranter på Amagerbrogade den 12. december under klimatopmødet sidste år.

Den danske stat risikerer nu en millionregning for politiets voldsomme fremfærd under klimatopmødet i december sidste år.

Hvis de 250 masseanholdte under klimatopmødet får medhold i deres klagesager, løber erstatningerne op i 3,75 millioner kroner. Beløbet svarer til, at hver sagsøger får udbetalt 15.000 kroner i erstatning.

Der er tale om en ulovlig frihedsberøvelse. Noget af det værste du kan blive udsat for, er at blive frihedsberøvet, oven i købet uden grund. Desuden er det skærpende, at tilbageholdelserne skete på en helt horribel måde: Demonstranterne blev tilbageholdt i timevis uden grund“, siger advokat Christian Dahlager til Arbejderen.

Hans kontor fører sagerne for 60 af dem, der blev anholdt ved den fredelige demonstration den 12. december.

Grundloven måske overtrådt

Advokaten mener, at beløbet er fuldt ud rimeligt, set i forhold til de krænkelser, de tilbageholdte er blevet udsat for:

De måtte sidde bagbundet i »futtog« på den frosne jord i timevis, flere besvimede og tissede i bukserne, og de blev nægtet adgang til mad, drikke og toiletbesøg. De fik ikke engang lov til at ringe til advokater eller pårørende.

De masseanholdtes mange klagesager starter op igen på mandag, og advokaterne vurderer, at der er gode chancer for at få medhold.

Politiet har nemlig overtrådt både Grundloven og Menneskerettighedskonventionens artikel fem om retten til ikke at blive frihedsberøvet uden en ordentlig grund, påpeger Christian Dahlager.

Det er vigtigt, at domstolen skaber klarhed over, hvad politiet må og ikke må. Domstolen må sætte en grænse for politiets magt. Det skal være en dyr affære at krænke menneskerettighederne. Det er ikke nok at placere et ansvar”, uddyber han.

Hos kammeradvokaten, der fungerer som forsvarer for politiet, mener man ikke at de tilbageholdte skal have så meget som én krone i erstatning – heller ikke selvom retten slår fast, at de blev uretmæssigt tilbageholdt.

Selvom retten skulle finde på at nå frem til, at nogle enkelte blev uretmæssigt tilbageholdt, så mener vi ikke, at det skal føre til erstatning. Der findes masser af eksempler på, at offentlige myndigheder begår fejl, uden at det fører til at borgerne får erstatning af den grund. Dét er, hvad man risikerer når man er på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt”, siger kammeradvokat, Benedicte Galbo, til Arbejderen.

Politiet skylder skylden på »sort blok«

Mandag den 23. august fik Københavns Politi mulighed for endnu en gang at forklare deres masseanholdelse af godt 1.000 demonstranter under klimademonstrationen »Planet first – People first« den 12. december sidste år.

Københavns Politi vurderede, at sort blok ville fortsætte uroen og udgøre en betydelig fare for den offentlige orden, argumenterede kammeradvokaten“, Mikkel Holm Nielsen, ifølge dagbladet Politiken.

Forklaringen på danmarkshistorien største masseanholdelse kom under en erstatningssag mod politiet fra 250 af de godt 1.000 anholdte i Københavns byret.

Hvad med Grundloven?

Under klimademonstrationen sidste år deltog i omegnen af 100.000 mennesker i en protest mod COP15-topmødet.

I den forbindelse begik en mindre gruppe sortklædte aktivister hærværk mod blandt andet Børsen og Udenrigsministeriet. Hærværks-episoderne udløste anholdelsen af 1.000 demonstranter, som tilfældigvis befandt sig i nærheden af begivenhederne.

De anholdte kræver nu erstatning for uretmæssig tilbageholdelse og deres forsvarsadvokater ønsker samtidig få dommeren til at tage stilling til om politiet overhovedet havde lov til at foretage anholdelserne.

Forsvarsadvokaterne mener, at politiet gik alt for langt og håber at den aktuelle sag kan sætte en stopper for fremtidige masseanholdelser.

Ifølge Grundloven må en gruppe på 1.000 mennesker selvfølgelig ikke tilbageholdes, blot fordi politiet har mistanke om, at der er enkelte urostiftere iblandt“, lyder det fra advokat Knud Foldschack, der repræsenterer de frihedsberøvede.

Sortklædte demonstranter smadrer ruder ved den gamle børs, mens politifolk ser på. Ingen af de sortklædte blev fanget – i stedet tilbageholdt politiet næsten 1000 fredelige demonstranter 45 minutter senere i en knibtangsmanøvre. // Foto: Steen Flemming Jørgensen // Arbejderen.dk

Advokat: Politiet brød loven

Advokat Knud Foldschack mener at regeringens udvidede beføjelser til politiet har medført en glidebane, som har fået politiet ud på den forkerte side af loven.

Politiet har misforstået indholdet af politilovens bestemmelser. De tror tilsyneladende, at politiloven har givet dem carte blanche til at anholde alle og enhver, men hvis de havde sat sig lidt ind i tingene, ville de vide, at det ikke forholdt sig sådan, selvom politiet kunne ønske sig det“, siger Knud Foldschack.

Retshjælpen Rusk, som har indsamlet de klager, der nu behandles i byretten tager også stærkt afstand fra politiets argument om at den såkaldte »sorte blok« kan retfærdiggøre anholdelse af fredelige demonstranter.

Det er jo helt forkasteligt, at politiet mener, at de kan tilbageholde folk, der ikke har gjort andet end at bruge deres demokratiske ret til at demonstrere. I den her sag oplever vi derfor, at politiet misbruger politiloven“, siger Marc Jørgensen fra Rusk.

Retssagen mod politiet forventes afsluttet inden for en måned.

Læs artiklen »Politi: Sort blok ville angribe København« i Politiken.

Læs artiklen »Retssagen, der kan sætte grænser for politiets magt« i Information.

Læs artiklen »Advokater: Politiet taler usandt om masseanholdelse« hos Modkraft.

Læs artiklen »Historisk højt antal anholdte ved klimademonstration« hos Modkraft.

Læs historien »Million-regning for strips og tis« hos dagbladet Arbejderen.

Af ProjektAntifa.dk
I en bizar retssag i den tyske by Nürnberg har nazi-tøjproducenterne Thor Steinar lidt nederlag til en kikset stork.

Foto: Storch Heinars maskot, Storken.

 

Producenten bag det nynazistiske tøjmærke Thor Steinar måtte fornylig forlade retten i Nürnberg med uforettet sag. Tøjproducenten havde anlagt sag mod den venstreorienterede gruppe “Endestation Rechts”, der står bag tøjmærket “Storch Heinar”. Storch Heinar latterliggør Thor Steninar-brandet, og udstiller en kalveknæet og uheldigt udseende stork som nazist. Thor Steinar-producenterne krævede stop for yderligere salg af “Storch Heinar”-kollektionen. Retten i Nürnberg gav folkene bag Storch Heinar sit ord for, at de fortsat kan producere tøjet med den uheldige nazi-stork Heinar, som hovedmotiv. Nynazisterne bag Thor Steinar overvejer nu hvorvidt de vil appellere sagen.

Siden 2008 har den tyske venstreorienterede gruppe “Endestation Rechts” produceret produkter under brandet “Storch Heinar”. Kollektionen, der omfatter alt fra t-shirts, accessorize til hunde og til kaffekopper, gør grin med Thor Steinar, og spiller på navnets reference til Thor Steinar. Kollektionens hovedmotiv, storken Heinars liv mangler bestemt heller ikke paralleller til Adolf Hitlers liv – herunder en fortid som kunstmaler, et lille fedtet overskæg og ikke mindst storhedsvandvid.

Storken Heinar og folkene bag, kan altså lette fra retten i Nürnberg med næbet højt i sky, efter at have været igennem det de selv beskriver som endnu en Nürnberg-proces.

Besøg Storch Heinars hjemmeside – her er masser af t-shirts, fede sweatshirts og svedigt gear! 

To personer frikendt mens 80 personer får betingede domme for deltagelse i en demonstration for Ungdomshuset i december 2006. »Det bliver en god sommer,« siger én af de dømte aktivister til Modkraft.

Foto: Demo for Ungerens bevarelse.

Der er lettelse at spore i stemmen på den unge aktivist, da Modkraft overbringer nyheden om, at han slipper for en tur i fængsel for deltagelse i en demonstration til fordel for Ungdomshuset den 16. december 2006.

– Det er sgu dejligt at høre. Selvom jeg ikke mener, at jeg har gjort noget som helst ulovligt ved blot at deltage i en demonstration, så er det trods alt dejligt ikke at skulle i fængsel. Det bliver en god sommer, siger »Carsten«.

»Ca. 80 personer« blev onsdag den 30. juni idømt 40 dages betinget fængsel mens to blev helt frikendt, oplyser Københavns Politi i en mail til Modkraft.

Dermed er sagen afsluttet efter tre et halvt år i retssystemet.

Voldsomme gadekampe

I alt blev 170 demonstranter masseanholdt den 16. december 2006, da de befandt sig i nærheden af en demonstration, der udviklede sig til voldsomme gadekampe på Jagtvej i København.

Fire personer fra gruppen blev efterfølgende idømt 40 dages ubetinget fængsel for ikke at efterkomme politiets ordre samt deltagelse i optøjer. Alligevel besluttede Københavns Politi, at opgive sagerne mod de resterende demonstranter.

I august sidste år underkendte Statsadvokaten så politiet og bestemte, at sagerne alligevel skulle for en dommer med krav om ubetinget fængsel.

Det lykkedes dog kun at forkynde tiltalen for 80 personer, som altså nu har fået deres dom.

Læs artiklen »Ungdomshusdemonstranter får betingede domme« i Politiken.

Læs artiklen »Politiet jagter 170 aktivister« i Politiken.

af Modkraft.dk

Politiet har ingen beviser mod de 1.000 mennesker, som blev anholdt under klimatopmødet i København i december. Det kan få konsekvenser for brug af masseanholdelser i fremtiden.

Politiet satte alt ind på at skabe ro og orden under klimatopmødet i København, december sidste år. Det giver tømmermænd i byretten. Foto: Politiet uddeler knippelsuppe ved Bellacenteret, COP15.

Klagesagen fra 250 af de næste 1.000 demonstranter, der blev anholdt under COP15-topmødet, kan få betydning for fremtidige præventive anholdelser.

Det skriver dagbladet Information i en længere artikel, som opsummerer sagen, der de seneste månder har været behandlet i Københavns Byret.

Et rimeligt skøn

Forsvarsadvokaterne for de 250 klimademonstranter håber, at de uberettigede anholdte kan få en erstatning af politiet men arbejder også på at få myndighederne til at inddrømme, at de tog fejl da de skred til anholdelsen af næsten 1.000 mennesker på Amagerbrogade den 12. december.

Kritikken bygger blandt andet på, at politiet selv har inddrømmet under den aktuelle retssag, at der ingen beviser var mod den enekelt anholdte.

Hvis det lykkedes at få en dommers ord for, at politiet tilsyneladende ikke evner, at lave et rimeligt skøn inden de masseanholder, så er spørgsmålet om politiet også i fremtiden kan fortsætte med at anholde fredelige demonstranter i bunker.