Archive for the ‘Uddannelse’ Category

Af ALERTA
Kilder: Modkraft.dk, Politiken.dk, Ungetaransvar.dk og DGS
I dag, på Folketingets åbningsdag, blev der demonstreret imod regeringens nedskæringer på uddannelsesområdet, og op i mod 40 gymnasier landet over er blevet besat.

Foto: Unge Ta'r Ansvars demonstration på Rådhuspladsen i Århus // Privat foto.

Besættelserne og demonstrationerne er en protest mod “de nedskæringer på uddannelse, som regeringen har foreslået” på finansloven samt de “SU-forringelser Lars Løkke præsenterede i sin åbningstale”, hedder det i pressemeddelelse fra arrangørerne, Unge Ta’r Ansvar, som er en bred alliance af elever, studerende, lærlinge og unge i arbejde, der er samlet om et fælles mål; at få forbedret forholdene for unge i uddannelse og arbejde.

“Vi vil aktivere og politisere unge i hele landet i kampen for en helt ny ungdomspolitik, der sætter fokus på de problemer og udfordringer, vi unge står overfor i dag, og komme med reelle løsninger,” skriver de.

Regeringens planlagte nedskærringer betyder blandt andet, at der skal spares op til 1.700 kr. pr. elev pr. år samt 5 mia. kr. på SU og førtidspensionen. I en geografisk rundspørge som Danske Gymnasiers Sammenslutning (DGS) har foretaget om konsekvenserne af besparelserne, melder 19 ud af 25 af de adspurgte rektorer på uddannelsinstitutionerne at nedskærringerne vil forringe undervisningmulighederne væsentligt.

SU-forringelserne som Statsminister Lars Løkke Rasmussen præsenterede i sin åbningstale, går ud på at afskaffe SU’en for de 18- og 19-årige hjemmeboende, “de såkaldte café-penge,” som han omtalte dem i sin tale.

“Forslaget om at fjerne SU’en går stik imod regeringens 95 procent målsætning og rammer den enkelte elev hårdt. Jeg tror at det uansvarlige og groteske forslag fra regeringen har fået mange elever op af stolen,” siger formand for DGS, Frederik Gjørup Nielsen.

Nedskæringerne forringer kvaliteten af vores uddannelser, mener Unge Ta’r Ansvar. Som også påpeger at nedskæringerne vil betyde flere i klasserne, færre undervisningstimer og mindre tid til den enkelte studerende.

Det er nogle af de vilkår, de studerende allerede må bære over med i dag, men med besparelserne bliver det endnu værre,” udtaler en studerende fra Århus til ALERTA under demonstrationen fra Lille Torv i Århus, som samlede omkring 9.000 deltagere.

“Fremtidens arbejdsmarked skal bæres af nutidens unge. Et solidt arbejdsmarked kræver gode uddannelsesforhold. Vi vil således kæmpe for investeringer i uddannelse frem for nedskæringer. Derfor siger vi ‘Drop nedskæringer på uddannelse – Unge ta’r ansvar!'” skriver Unge Ta’r Ansvar på deres Facebookside.

40.000 demonstrerede landet over

Ifølge formanden for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Frederik Gjørup Nielsen, deltog 40.000 elever, lærlinge, studerende og unge i arbejde i dagens demonstrationer. DGS melder også i en pressemeddelse, at omkring 40 gymnasier er blevet besat.

Nogle besættelser startede i går, og jeg har ikke hørt om nogle, der fortsætter efter i dag, men med regeringens udspil kunne man godt forestille sig en del vrede, siger Frederik Gjørup Nielsen til Politiken.dk.

Der er dog flere gymnasier som har valgt at besætte skolen i morgen, blandt valgte Århus Akademi med et flertal på 27 ud af 29 klasser i en demokratisk afstemning at fortsætte blokaden i morgen, onsdag.

Unge Ta’r Ansvar: »Her er vores bud på, hvad der skal til«

Baggrunden for demonstrationen er en ungdomspakke, som »Unge Ta’r Ansvar« præsenterede på et ungdomstopmøde i september. Den udpeger hvor og hvordan, der ifølge de unge skal sættes ind for, at regeringens egne mål for fremtiden kan nås: Flere og hurtigere uddannede i verdensklasse.

Fokusområderne i pakken er SU, undervisningsmiljø, IT-modernisering, vidensdeling, rejsetid, praktikpladser og fair behandling af arbejdsløse.

Økonomisk sikkerhed skal prioriteres, så de unge kan fokusere på studierne. Derfor skal SU’en fredes og ikke være politisk slagmark. Studieudgifter til blandt andet bøger og pc skal kunne trækkes fra, mener de ansvarlige unge.

Kvaliteten i undervisningen skal højnes gennem mindre undervisningshold og bedre fysisk undervisningsmiljø. IT-faciliteterne skal moderniseres, og der skal være fri adgang til viden udviklet for offentlige midler, hedder det i planen.

40 minutters-garanti

En del af pakken rummer desuden at få indført en rejsegaranti, så alle studerende kan komme frem til uddannelsesstedet indenfor 40 minutter. Det skal ifølge pakken ske ved at fokusere på flere studieboliger, mere uddannelsesrettet kollektiv trafik og flere uddannelsesinstitutioner i lokalområdet.

Der mangler op mod 10.000 praktikpladser til unge på erhvervsskolerne. Derfor fokuserer initiativet på etableringen af flere praktikpladser. Det skal nås ved, at det offentlige opretter de nødvendige praktikpladser og kun samarbejder med virksomheder, der lever op til deres uddannelsesansvar.

Ingen kassetænkning og kortsigtede løsninger

For at imødegå ungdomsarbejdsløsheden skal unge under 30 have ret til to års uddannelse på dagpenge. Aktiveringen skal centrere sig om den ledige, kurserne skal være relevante for den lediges fag og jobmuligheder.

Der skal skabes job til unge arbejdsløse med lange uddannelser og dagpengereformen skal tilbagerulles, så den økonomiske sikkerhed igen er til stede. Det skal være slut med kassetænkning og kortsigtede løsninger.

Læs mere om “Unge Ta’r Ansvar” på deres hjemmeside.

Download “Unge Ta’r Ansvar”s Ungdomspakke her.

Reklamer

Af ALERTA
Kilde: Politiken.dk
Elev- og studenterorganisationer og unge fagforeningsaktive planlægger demonstrationer mod finansloven på Folketingets åbningsdag d. 5. oktober.

Foto: Gymnasieelever fra DGS demonstrerer.

Flere elever i klasserne, ingen nye undervisningsmaterialer og færre unge, der får en uddannelse.

Det frygter landets elev- og studenterorganisationer og en række ungdomsfagforbund under LO. De er gået i gang med at forberede store protestdemonstrationer på Folketingets åbningsdag 5. oktober.

Vi mener, det her er dråben, der får bægret til at flyde over. Finansloven går i den helt forkerte retning med flere nedskæringer“, siger Frederik Gjørup Nielsen, formand for Dansk Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) og talsmand for kampagnen ‘Unge ta’r ansvar’.

Finansminister Claus Hjort Frederiksen påpegede ellers på et nyligt pressemøde, at regeringen har prioriteret uddannelsesområdet for at sikre fremtidens vækst. Men organisationerne på området er ikke tilfredse;

Der skal spares 150 millioner kroner på gymnasieområdet, og det er hverken DGS, Gymnasieskolernes Lærerforening eller Gymnasiernes Rektorforening tilfredse med.

Professionshøjskolerne, der for eksempel uddanner skolelærere og pædagoger, mister 20,3 millioner kroner.

Generation tabes på gulvet

De fleste af spareplanerne er vedtaget i forbindelse med regeringens genopretningspakke, der blev vedtaget med Dansk Folkeparti i maj. Andre kommer fra yderligere krav om effektiviseringer i det offentlige.

Frederik Gjørup Nielsen mener, at forringelser af uddannelserne det er den forkerte måde at håndtere den økonomiske krise på.

Det er en kæmpe udfordring, hvis man taber en hel generation på gulvet. Måske kan man kradse nogle kroner ind nu, men det er utrolig dyrt på længere sigt“, siger DGS-formanden.

For få praktikpladser

Den unge del af fagbevægelsen er også gået med i kampagnen for at sætte fokus på unges forhold på arbejdsmarkedet.

Unge bliver hårdere ramt af krisen end ældre, og der bliver slet ikke gjort nok for at skaffe flere praktikpladser“, siger Morten Skov Christiansen, der er ungdomskonsulent hos LO.

Han giver ikke meget for, at finansloven vil skabe 5.000 flere praktikpladser.

Der er over 9.000 elever uden en praktikplads. Regeringen siger intet om, hvor de 5.000 ekstra praktikpladser skal komme fra og deres tidligere initiativer for at skaffe pladser har ikke virket“, siger han.

Initiativet ‘Unge ta’r Ansvar’ består af organisationer, der repræsenterer elever på ungdomsuddannelser og unge på videregående uddannelser. Derudover er LO-Ungdom, 3F Ungdom, FOA Ungdom, HK Ungdom, TIB Ungdom og Dansk El-Forbunds Ungdom også med til at arrangere demonstrationerne.

Kilde: Dagbladet Arbejderen
Skrevet af Modkraft.dk

Lærere i alle Københavns skoledistrikter protesterede torsdag mod budget-nedskæringer, der kan koste 150 lærere jobbet. Reportage fra Christianshavns Skole.

– De har ikke rigtigt brækket armen, vel?

Lærke fra 0. klasse kigger forundret op lærerne, som møder hende og hendes mor foran Christianshavns Skole med løbesedler, bannere og højre arm i bundet op.

Og nej, lærerne på Christianshavns Skole har ikke brækket armen sådan rigtigt, men de frygter, at fagligheden får et alvorligt knæk, hvis ikke Københavns Kommune trækker nedskæringer for 350 millioner kroner på dette års børnebudget tilbage.

Derfor aktionerede de torsdag den 22. april sammen med resten af hovedstadens lærere mod de planlagte besparelser.

– Vi er mødt på arbejde med armen i bind, fordi de nye nedskæringer betyder, at vi ikke kan udføre vores arbejde forsvarligt. Vi mister det, der svarer til to fuldtidslærerstillinger, og hvis ikke vi vil fyre, må vi finde pengene på undervisningsmaterialerne eller vikarkontoen, fortæller Peter Jensen, der er musiklærer og tillidsmand på Christianshavns Skole.

Nedskæringerne på budgettet betyder, at hver af de 66 københavnske folkeskoler i gennemsnit skal spare 720.000 kroner. En rundspørge fra Københavns Lærerforening viser, at det betyder 150 færre lærere på de københavnske skoler efter sommerferien.

– Det er voldsommere end noget vi hidtil har set. Selvom lærerne ikke har for vane at aktionerer på denne måde, er nedskæringerne nu nået så langt, at mange simpelt hen er truet på deres job, siger Peter Jensen.

Læs mere i Dagbladet Arbejderen.